THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Những thông tin nào có thể được thu thập và cách thức thu thập những thông tin đó

Thông tin của bạn có thể được thu thập bằng một số cách, bao gồm khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, khi thông tin được thu thập tự động, hoặc khi thông tin được một bên thứ ba chia sẻ với chúng tôi.

 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua một trong những trang web của chúng tôi hoặc trang web của một trong những đối tác quảng cáo của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân chẳng hạn như tên, ngày sinh, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email, khi bạn cung cấp thông tin qua việc đăng ký nhận email, yêu cầu thông tin, gửi nhận xét, gửi đánh giá về sản phẩm hoặc tham gia vào hoạt động quảng cáo (như cuộc thi hay rút thăm trúng thưởng) hay khảo sát. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng trang web của mạng lưới truyền hình, đang xem nội dung của SC Johnson chẳng hạn như quảng cáo sản phẩm và bạn lựa chọn sẽ nhận thông tin từ SC Johnson, trang web của mạng lưới truyền hình sẽ gửi cho chúng tôi thông tin bạn đã cung cấp để chúng tôi có thể liên lạc với bạn khi cần.

Nếu trang web của SC Johnson cung cấp dịch vụ mua sắm hoặc các dịch vụ thương mại khác, bạn sẽ sử dụng mẫu đơn đặt hàng để yêu cầu thông tin, sản phẩm và dịch vụ. Mẫu đơn đặt hàng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin tài chính chẳng hạn như số tài khoản hay số thẻ tín dụng. Những thông tin này được chuyển cho chúng tôi thông qua phiên trình duyệt được bảo mật. Không gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin tài chính nào ngoài phiên trình duyệt bảo mật.

Việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi hoàn toàn mang tính tự nguyện. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối cung cấp thông tin chi tiết cần thiết (chẳng hạn như khi được quy định trong mẫu đơn đăng ký), bạn không thể sử dụng một số tính năng và chức năng của trang web và/hoặc hưởng lợi từ các dịch vụ hoặc quảng cáo của chúng tôi (ví dụ như không thể tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi).

 • Thông tin được thu thập tự động khi bạn truy cập vào một trong các trang web của chúng tôi hoặc trang web của một trong những đối tác quảng cáo của chúng tôi

Chúng tôi, cũng như bất kỳ đơn vị quảng cáo và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào, có thể đặt cookie, đèn hiệu hoặc các công nghệ theo dõi khác vào trong trình duyệt của bạn để tự động thu thập thông tin nói chung không phải là thông tin cá nhân khi bạn truy cập vào một trong các trang web của chúng tôi (thêm thông tin về cookie, đèn hiệu và cách thức ngăn chặn việc thu thập thông tin tự động sau này trong Thông Báo về Quyền Riêng Tư này). Địa chỉ IP của bạn có thể được xem là thông tin cá nhân trong một số khu vực quyền hạn pháp lý và cũng có thể được thu thập thông qua việc sử dụng công nghệ tự động hóa - xem thêm thông tin về việc thu thập địa chỉ IP và khả năng liên kết những thói quen duyệt web với máy tính cá nhân của bạn ở phần bên dưới.

Trong những trường hợp khi bạn đang sử dụng trang web của một trong những đối tác quảng cáo của chúng tôi, cookie hoặc đèn hiệu của chúng tôi sẽ được đặt vào máy tính của bạn thông qua nội dung SC Johnson mà bạn có thể đang xem (chẳng hạn như chương trình cáo hoặc khuyến mãi sản phẩm).

Chúng tôi hoặc các đối tác quảng cáo hay khuyến mãi của chúng tôi có thể sử dụng các thông tin được thu thập bằng cookie hoặc đèn hiệu để gửi quảng cáo mục tiêu cho bạn. Hoạt động hiển thị quảng cáo trên các trang web của các công ty không liên quan được gọi là phục vụ quảng cáo bên thứ ba hoặc quảng cáo mục tiêu (thêm thông tin về quảng cáo trực tuyến trên các trang web không liên quan) và cách thức ngăn chặn quảng cáo sau này trong Thông Báo về Quyền Riêng Tư này).

Loại thông tin có thể được thu thập tự động bao gồm:

 • loại trình duyệt internet
 • loại máy tính
 • Địa chỉ IP**
  • **LƯU Ý: Địa chỉ IP là số được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet (ISP) chỉ định cho máy tính của bạn để bạn có thể truy cập internet. Một số ISP chỉ định địa chỉ IP mới mỗi khi bạn truy cập internet trong khi các ISP khác chỉ định cho bạn cùng một mã số mỗi khi bạn truy cập internet. Trong những trường hợp khi bạn được chỉ định cùng một địa chỉ IP thì những thông tin về thói quen duyệt web của bạn có thể gắn liền với máy tính cá nhân của bạn.
 • hệ điều hành
 • các trang web đã truy cập
 • các liên kết đã được nhấp vào
 • ngày và thời gian của các lần truy cập

Những thông tin này giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm trang web tốt hơn bằng cách chẩn đoán các vấn đề với hệ thống máy chủ của chúng tôi, đánh giá điều hướng trang web và hiểu rõ hơn về số liệu thống kê các khách truy cập trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp nội dung, tính năng và thông tin thích hợp hơn.

 • Thông tin được bên thứ ba chia sẻ với chúng tôi

Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công cộng, công cụ tập hợp dữ liệu hay các công ty/trang web mà bạn đã đồng ý chia sẻ thông tin với các công ty khác. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng trang web của mạng lưới truyền hình để xem nội dung chương trình truyền hình, bạn có thể có cơ hội đăng ký để định kỳ nhận thông tin/tin tức về chương trình truyền hình đó. Khi bạn đăng ký, mạng lưới truyền hình cũng có thể hỏi bạn rằng liệu bạn có muốn chia sẻ thông tin với các đối tác của mạng lưới truyền hình đó hay không. Nếu bạn đồng ý làm như vậy và SC Johnson là một trong các đối tác của mạng lưới truyền hình đó thì chúng tôi có thể nhận được một số thông tin của bạn.

Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về bạn từ các trang mạng xã hội nếu bạn hoặc những người dùng khác (như “bạn bè” của bạn) cho phép chúng tôi truy cập vào hồ sơ, bình luận hay “mối quan hệ” của bạn nếu bạn “like” (thích) chúng tôi hoặc nếu bạn chọn tham gia vào trang web hoặc chương trình được SC Johnson tài trợ có trên trang mạng xã hội (ví dụ như trang Facebook của SC Johnson). Loại thông tin mà chúng tôi có thể nhận được bao gồm danh sách bạn bè, những bình luận mà bạn đã chia sẻ, các nhóm và địa điểm.

Các trang web của chúng tôi cũng có thể có “các plugin” và các tính năng trang web khác từ bên thứ ba, chẳng hạn như nút “Like” (Thích) trên Facebook và Facebook Conversations (Trò Chuyện trên Facebook) hoặc các tính năng khác cho phép đăng nhập hoặc chức năng trang web khác hay tương tác với các trang mạng xã hội. Những “plugin” và tính năng, bao gồm cả việc vận hành và sử dụng chúng và thông tin bạn cung cấp cho các bên thứ ba khác trong quá trình sử dụng, được chi phối bởi chính sách về quyền riêng tư và các hoạt động của bên thứ ba cung cấp chúng. Hãy lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các chính sách về quyền riêng tư hoặc các hoạt động của những bên đó. Bạn cần xem trước các thông báo về quyền riêng tư và những điều khoản áp dụng trước khi quyết định có sử dụng “các plugin” hoặc tính năng của bên thứ ba hay không.

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để:

 • giải đáp các thắc mắc hoặc yêu cầu của bạn,
 • cung cấp cho bạn thông tin về công ty, các sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo và các khuyến mãi đặc biệt của chúng tôi, bao gồm cả việc gửi quảng cáo mục tiêu,
 • cá nhân hóa trải nghiệm trang web của bạn thông qua nội dung, quảng cáo và khuyến mãi được thiết kế phù hợp,
 • trao đổi với bạn về tài khoản của bạn và các vấn đề khác, và theo quyết định của chúng tôi, những thay đổi về bất kỳ chính sách nào của SC Johnson mà có thể ảnh hưởng đến bạn,
 • tiến hành nghiên cứu và phân tích liên quan và quản lý cũng như cải tiến các trang web, sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo, khuyến mãi và doanh số của chúng tôi, chẳng hạn như cải tiến trang web của chúng tôi để dễ sử dụng hơn với nội dung tốt hơn bằng cách tìm hiểu về cách thức mọi người sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi,
 • xử lý các giao dịch,
 • quản lý các chương trình và khuyến mãi mà bạn đăng ký, bao gồm cả rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi,
 • thực hiện các hoạt động khác được tiết lộ tại thời điểm bạn cung cấp thông tin,
 • thực hiện các tính năng mạng xã hội mà bạn đã kích hoạt, và/hoặc
 • kết hợp tất cả các thông tin chúng tôi thu thập hoặc nhận được về bạn nhằm bất kỳ mục đích nào trong tương lai.

Trong phạm vi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin tài chính liên quan đến các dịch vụ mua sắm hoặc thương mại, chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin tài chính đó để gửi cho bạn hóa đơn sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Bằng cách gửi thông tin về thẻ tín dụng và thông tin cá nhân liên quan có nghĩa là bạn cho phép cửa hàng chúng tôi cung cấp những thông tin đó cho bên bán và công ty thẻ tín dụng để xác nhận và thực hiện đơn đặt hàng.

Thời điểm chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không bán hay cho các bên thứ ba thuê thông tin cá nhân của bạn. Theo định kỳ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty con, các bên liên quan, đối tác kinh doanh và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như trong các tình huống dưới đây. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin được tổng hợp và/hoặc thông tin ẩn danh với các đối tác kinh doanh của chúng tôi nhằm phục vụ mục đích kinh doanh của chính họ.

 • Bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba

Khi sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn có thể có cơ hội lựa chọn nhận thông tin và/hoặc thông tin tiếp thị từ công ty khác hoặc đồng ý chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba. Nếu bạn lựa chọn hoặc đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn thì các thông tin cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ với bên thứ ba và thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ sẽ tuân theo chính sách về quyền riêng tư và các hoạt động thực hành kinh doanh của bên thứ ba đó.

 • Các công ty con, bên liên quan và đối tác kinh doanh của SC Johnson

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty con và các bên liên quan trong tập hợp công ty thuộc quyền kiểm soát của SC Johnson, hoặc với các đối tác, các đơn vị quảng cáo hay các bên thứ ba khác của chúng tôi chủ yếu nhằm mục đích hoạt động và kinh doanh, bao gồm cả hoạt động quảng cáo chung với các đối tác bên thứ ba khác đó.

 • Các bên thứ ba đại diện cho chúng tôi cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty không liên quan để giúp chúng tôi thực hiện các yêu cầu của bạn, cung cấp các tính năng, dịch vụ và tài liệu khác nhau thông qua các trang web của chúng tôi, trả lời thắc mắc của bạn và cho các mục đích khác được mô tả ở mục trên trong phần “Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin”. Các công ty không liên quan mà chúng tôi có thể cung cấp thông tin này có thể bao gồm các đơn vị quảng cáo tiềm năng hoặc thực tế, các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo (bao gồm các dịch vụ theo dõi trang web), các đối tác thương mại, nhà tài trợ, bên được cấp phép, các nhà nghiên cứu và các bên tương tự khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để phát triển các phân khúc đối tượng nói chung nhằm cung cấp quảng cáo mục tiêu trên các nền tảng truyền thông xã hội và các trang web của bên thứ ba.

 • Thủ tục tố tụng pháp lý và trường hợp đặc biệt khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba nhằm tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý chẳng hạn như theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ đang tiến hành một cuộc điều tra; để xác minh hoặc thực thi các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các chính sách áp dụng khác; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, sự an toàn hoặc an ninh của khách truy cập vào các trang web của chúng tôi, công chúng hoặc các bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như một phần của việc bán một trong những đơn vị kinh doanh hoặc thương hiệu của chúng tôi cho công ty khác.

Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin

Chúng tôi nghiêm túc trong việc bảo đảm bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp bảo mật được chấp nhận của ngành để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép, thay đổi, mất mát hoặc sử dụng sai. Ví dụ, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân trên các hệ thống máy tính hạn chế quyền truy cập và các hệ thống này được đặt tại các cơ sở có kiểm soát. Khi chúng tôi truyền tải thông tin rất bảo mật (ví dụ như số thẻ tín dụng) qua internet, chúng tôi bảo vệ thông tin đó thông qua việc sử dụng các phương pháp mã hóa dữ liệu.

Xin nhớ đừng bao giờ gửi số thẻ tín dụng, số an sinh xã hội hoặc bất kỳ mật khẩu cá nhân nào của bạn qua email không được bảo vệ. Ngoài ra, xin nhớ đừng bao giờ chia sẻ mật khẩu, đừng bao giờ rời mắt khỏi máy tính của bạn và luôn đăng xuất khỏi máy tính sau khi sử dụng xong.

Thêm thông tin về cookie, đèn hiệu và cách thức ngừng thu thập thông tin tự động

SC Johnson sử dụng công nghệ tự động để thu thập thông tin nói chung không phải là thông tin cá nhân. Việc thu thập thông tin tự động diễn ra chủ yếu thông qua việc sử dụng hai công nghệ: cookie và đèn hiệu web.

 • Thêm thông tin về “Cookie”

Cookie là gì -- Cookie là một tập tin nhỏ mà trang web bạn đang truy cập đặt vào máy tính của bạn thông qua trình duyệt internet của bạn. Cookie có khả năng nhận diện máy tính của bạn và lưu trữ thông tin như các trang web đã truy cập, quảng cáo đã xem, tần suất và loại trình duyệt được sử dụng.

Cookie thường được quản lý thông qua trình duyệt internet của bạn.

Nếu trang web bạn đang truy cập cung cấp nội dung miễn phí (ví dụ như espn.com) thì có khả năng là bạn cũng sẽ thấy các quảng cáo của những trang web/công ty khác. Nếu vậy, trang web bạn đang truy cập và các công ty tài trợ cho các quảng cáo đó có thể đặt cookie của riêng họ vào máy tính của bạn. Việc hiển thị quảng cáo trực tuyến tại các trang web không liên quan chủ yếu được thực hiện thông qua một thực hành có tên là đặt máy chủ quảng cáo hoặc quảng cáo nhắm mục tiêu của bên thứ ba (thêm thông tin về quảng cáo trực tuyến trong các trang web không liên quan (đặt máy chủ quảng cáo hoặc quảng cáo nhắm mục tiêu của bên thứ ba) và cách ngừng phân phát quảng cáo đó sau này trong Thông Báo về Quyền Riêng Tư này).

Cookie được sử dụng như thế nào -- Cookie thường được sử dụng để giúp bảo mật (ví dụ: cho bạn ra khỏi một phiên duyệt web bảo mật sau một khoảng thời gian không hoạt động nhất định), điều hướng trang web (ví dụ: ghi nhớ các lựa chọn ưu tiên của bạn để bạn không cần phải nhập lại thông tin như lựa chọn ngôn ngữ) và nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn (ví dụ: cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc đề xuất phù hợp với thói quen duyệt web của bạn).

Cookie có thể vẫn còn trong máy tính của bạn trong thời gian diễn ra phiên duyệt web hoặc trong một khoảng thời gian định sẵn. Cookie còn trong máy tính của bạn trong thời gian diễn ra phiên duyệt web được gọi là cookie “phiên” (ví dụ: các nội dung của một “giỏ hàng” trực tuyến sẽ biến mất vào cuối phiên duyệt web của bạn). Cookie còn trong máy tính của bạn trong một khoảng thời gian định sẵn được gọi là cookie “bền” (ví dụ: chọn tiếng Anh trong một trang web cung cấp nội dung bằng nhiều ngôn ngữ để nội dung được hiển thị bằng tiếng Anh khi bạn quay trở lại trang web ngay cả sau vài tuần hoặc vài tháng).

Chấp nhận, tắt hoặc xóa cookie – Bạn có thể thiết lập trình duyệt thông báo cho bạn trước khi bạn nhận cookie, cho bạn cơ hội quyết định xem có nên chấp nhận hay chặn cookie hoàn toàn. Để làm như vậy, vui lòng xem menu trợ giúp của trình duyệt của bạn.

Hầu hết các trình duyệt cũng cho phép bạn xóa cookie đã được lưu trữ. Xin lưu ý rằng việc xóa cookie sẽ có khả năng gây tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của các trang web bạn truy cập và, do đó, bạn có thể không xem được nội dung hoặc sử dụng các ứng dụng được cung cấp thông qua các trang web đó.

Để xóa cookie đã được cài đặt trong máy tính của bạn, vui lòng xem menu trợ giúp của trình duyệt của bạn. Dưới đây là các liên kết đến một số trình duyệt internet phổ biến nhất nơi bạn có thể tìm thêm thông tin về quản lý cookie:

Ngoài ra, một số trang web của chúng tôi có thể chứa một biểu tượng (chẳng hạn như biểu tượng “AdChoices”), thường ở chân trang, hoặc nút khác cho phép người dùng tìm hiểu thêm về các công ty sử dụng cookie trên các trang web của chúng tôi và lựa chọn của họ đối với các cookie đó.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cookie tại:

http://allaboutcookies.org/

http://www.onguardonline.gov/

 • Thêm thông tin về “đèn hiệu” web

Đèn hiệu web là gì -- Đèn hiệu web là các mẩu nhỏ mã máy tính được đặt trong hình ảnh đồ họa trong suốt được hiển thị ở các trang web bạn có thể đang xem hoặc email bạn có thể nhận được. Đèn hiệu không dễ nhận thấy vì chúng thường được đặt trong một phần rất nhỏ của hình ảnh đang được quan sát. Đèn hiệu web còn được gọi là thẻ pixel, GIF trong suốt và bọ web.

Cách thức sử dụng đèn hiệu web -- Đèn hiệu web thường được sử dụng để theo dõi lưu lượng truy cập trang web. Đèn hiệu web cũng có thể được sử dụng với cookie để hiểu về cách người dùng trang web điều hướng và xử lý nội dung chứa trong các trang web. Ví dụ, một công ty sở hữu một mạng lưới các trang web có thể sử dụng đèn hiệu web để đếm và nhận ra người dùng truy cập vào nhiều trang web của họ. Việc có thể nhận ra người dùng cho phép chủ sở hữu trang web cá nhân hóa các lượt truy cập của người dùng và làm cho chúng trở nên thân thiện hơn với người dùng.

Cách thức xóa đèn hiệu web -- Để xóa đèn hiệu web, bạn sẽ cần phải xoá cookie khỏi trình duyệt của bạn (xem phần bên trên trong mục “cách thức xóa cookie”).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về đèn hiệu web tại:

http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

Thêm thông tin về quảng cáo trực tuyến tại các trang web không liên quan (đặt máy chủ quảng cáo hoặc quảng cáo nhắm mục tiêu của bên thứ ba) và cách thức ngừng phân phát quảng cáo đó

Chúng tôi và các đối tác xúc tiến và quảng cáo của chúng tôi sử dụng thông tin do cookie hoặc đèn hiệu thu thập để tham gia vào việc đặt máy chủ quảng cáo/quảng cáo nhắm mục tiêu của bên thứ ba.

Đặt máy chủ quảng cáo/quảng cáo nhắm mục tiêu của bên thứ ba là gì -- Đặt máy chủ quảng cáo của bên thứ ba là thực hành phổ biến nhất để truyền quảng cáo trong các trang web của các công ty không liên quan. Ví dụ, khi bạn truy cập trang web của một mạng thể thao như espn.com, bạn có thể nhìn thấy các quảng cáo từ các công ty thiết bị thể thao không liên quan.

Đặt máy chủ quảng cáo/quảng cáo nhắm mục tiêu của bên thứ ba hoạt động như thế nào -- Đặt máy chủ quảng cáo của bên thứ ba sử dụng công nghệ như cookie và đèn hiệu web để thu thập thông tin sử dụng từ các trang web bạn đã truy cập. Thông tin này được sử dụng để cố gắng hiểu lợi ích tiềm năng của bạn và kết hợp chúng với các nhà cung cấp tiềm năng về sản phẩm và dịch vụ liên quan. Nếu một trong những nhà cung cấp tiềm năng này đã ký hợp đồng với một trang web mà bạn đang truy cập để cung cấp quảng cáo tương ứng của nó, trình duyệt internet của bạn sẽ thu thập các thông tin quảng cáo thích hợp và cung cấp cho bạn trong khi bạn đang duyệt vào trang web không liên quan.

Cách hạn chế đặt máy chủ quảng cáo của bên thứ ba – Khu vực quyền hạn pháp lý của bạn có thể đã thông qua các luật hoặc khuôn khổ tự điều chỉnh của ngành cho phép bạn hạn chế hoặc ngăn chặn quảng cáo của bên thứ ba. Ngày càng nhiều các đơn vị quảng cáo gắn một biểu tượng (chẳng hạn như biểu tượng “AdChoices”) vào hoặc gần quảng cáo của họ để biểu thị sự tuân thủ khuôn khổ tự điều chỉnh được áp dụng. Bằng cách chọn biểu tượng này, bạn có thể được chuyển hướng đến một trang web mà sẽ cho phép bạn hạn chế hoặc ngăn chặn việc phân phát các thông tin quảng cáo vào máy tính của bạn. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng các biểu tượng này (bao gồm biểu tượng “AdChoices”) chỉ có thể giúp bạn hạn chế các quảng cáo từ các công ty đã đăng ký để sử dụng biểu tượng áp dụng để quản lý việc đặt máy chủ quảng cáo của bên thứ ba.

Nếu và trong trường hợp quảng cáo không bao gồm các biểu tượng áp dụng, bạn cần truy cập trang web nơi bạn đang nhận được quảng cáo của bên thứ ba (trong ví dụ trên là espn.com) hoặc trang web của đơn vị quảng cáo thực tế để xem chính sách về quyền riêng tư của đơn vị đó, chính sách này có thể cung cấp thông tin về cách ngừng nhận các quảng cáo của bên thứ ba.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc đặt máy chủ quảng cáo của bên thứ ba và cách hạn chế quảng cáo liên quan tại:

http://www.aboutads.info/

Xin lưu ý rằng SC Johnson không có quyền kiểm soát đối với mạng lưới quảng cáo này hoặc các công ty trực thuộc mạng lưới đó.

Tính năng Không Theo Dõi (Do Not Track) là gì – Tính năng Không Theo Dõi là một tùy chọn ưu tiên về quyền riêng tư mà bạn có thể cài đặt trong trình duyệt web của mình, được dùng để cho phép bạn kiểm soát việc theo dõi các hoạt động trực tuyến của bạn trên các trang web.

Chúng tôi phản hồi các Tín Hiệu Không Theo Dõi bằng cách nào – Các trang web của SC Johnson hiện không có các cài đặt Không Theo Dõi được kích hoạt từ trình duyệt web của bạn.

Những luật nào chi phối hoạt động của các trang web và các hoạt động chuyển nhượng thông tin cá nhân quốc tế của SC Johnson

Các trang web của chúng tôi được chi phối và hoạt động theo luật pháp Hoa Kỳ, đồng thời cũng được thiết kế để phù hợp với luật pháp của các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động.

Do chúng tôi là doanh nghiệp quốc tế, các máy tính chủ hỗ trợ các trang web của chúng tôi và xử lý thông tin cá nhân của bạn có thể nằm ngoài quốc gia nơi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và thông tin của bạn được thu thập. Do đó, thông tin cá nhân của bạn có thể được xử lý, duy trì và/hoặc chuyển ra nước ngoài tại và đến một quốc gia khác mà không có các luật về quyền riêng tư giống như của quốc gia nơi bạn cư trú. Nếu vậy, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo Thông Báo về Quyền Riêng Tư này.

Xin lưu ý rằng, bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin, bạn: (a) đồng ý rằng các trang web của chúng tôi hoạt động theo luật pháp Hoa Kỳ, và (b) chấp thuận việc thu thập, xử lý, duy trì và chuyển giao các thông tin này tại và đến Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Xin lưu ý rằng luật pháp của một số quốc gia có thể yêu cầu chúng tôi đưa ra thông tin cụ thể trong Thông Báo về Quyền Riêng Tư này nếu thông báo này liên quan đến các quốc gia đó. Nhấp vào dưới đây để đọc thông tin dành cho các quốc gia đó. Những thông tin cụ thể đối với từng quốc gia chỉ áp dụng cho Thông Báo về Quyền Riêng Tư này và thông tin do SC Johnson thu thập trực tuyến nếu và trong phạm vi mà luật pháp của phạm vi quyền hạn xét xử yêu cầu áp dụng.

Úc

Argentina

Canada

Liên minh châu Âu, Khu vực kinh tế châu Âu và Thụy Sĩ

Mexico

Hàn Quốc

Cách thức chúng tôi thông báo cho bạn về những thay đổi trong Thông Báo về Quyền Riêng Tư này

Xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền thay đổi Thông Báo về Quyền Riêng Tư này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp chúng tôi có những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ tìm cách gửi cho bạn thông báo hợp lý về các thay đổi đó. Thay đổi sẽ lập tức có hiệu lực sau khi chúng tôi đăng tải Thông Báo về Quyền Riêng Tư đã sửa đổi lên trang web tương ứng của mình. Vui lòng thỉnh thoảng truy cập trang web để kiểm tra lại.

Cách thức bạn có thể trao đổi với chúng tôi về Thông Báo về Quyền Riêng Tư này hoặc thông tin cá nhân của bạn

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan ngại nào về Thông Báo về Quyền Riêng Tư này hoặc thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách liên lạc với chúng tôi theo email và địa chỉ gửi thư qua bưu điện dưới đây và yêu cầu của bạn sẽ được trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại Hoa Kỳ xử lý:

Qua email: PrivacyInquiries@scj.com

Qua đường bưu điện: c/o S.C. Johnson & Son, Inc. - Privacy Inquiries
1525 Howe Street MS048
Racine, WI 53403
USA

Lưu ý rằng luật pháp hiện hành của một số quốc gia có thể ban cho bạn các quyền, trong đó, nếu áp dụng tại khu vực quyền hạn pháp lý của bạn, bao gồm quyền được yêu cầu chúng tôi:

 • cung cấp cho bạn thông tin về cách xử lý của chúng tôi, bao gồm thông tin cho biết chúng tôi có được thông tin cá nhân của bạn từ nguồn nào, cách thức chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn và cách thức để có được bản sao thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn
 • sửa đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn
 • không liên lạc với bạn trong tương lai
 • xóa thông tin cá nhân của bạn
 • ngăn chặn việc xử lý thông tin cá nhân của bạn
 • thông báo về bất kỳ thay đổi hoặc yêu cầu xóa nào cho bên thứ ba mà thông tin cá nhân của bạn đã được chuyển cho bên đó

Không phải tất cả các quyền đó đều có thể được áp dụng tại khu vực quyền hạn pháp lý của bạn; SC Johnson sẽ tuân thủ pháp luật hiện hành.

Xin lưu ý rằng theo thông lệ lưu giữ hồ sơ của chúng tôi, theo quyết định của chúng tôi và đôi khi, chúng tôi có thể xóa các hồ sơ có chứa thông tin cá nhân.

Thông Tin Cụ Thể theo từng Quốc Gia

Thông tin cụ thể theo từng quốc gia dưới đây áp dụng với Thông Báo về Quyền Riêng Tư này và thông tin thu thập trực tuyến của SC Johnson chỉ trong chừng mực pháp luật của khu vực quyền hạn pháp lý áp dụng yêu cầu áp dụng này.

Australia -

To the extent required by applicable Australian law, we will take such steps as are reasonable to ensure an overseas recipient to whom we disclose your personal information complies with applicable Australian law in relation to your personal information. This may not apply, for example, where you have provided consent in accordance with Australian law.

If you request information about our processing of your personal information and we are not required to provide you such information under applicable Australian law we will instead provide you with written notice of this.

In the alternative of correcting or updating your personal information as requested by you, we may instead provide you written notice of this and you may further request us to associate with your personal information a statement that the information is inaccurate, out-of-date, incomplete, irrelevant or misleading and we will take reasonable steps to associate such statement with your personal information.

Also note that applicable Australian law may grant you the right to request further information about how we deal with a privacy complaint. If you have questions regarding the foregoing, or any complaints about an alleged breach of privacy laws in Australia, please contact us as indicated in this Privacy Notice.

Argentina -

La información personal recopilada por SC Johnson se tramitará de conformidad con la Ley N.° 25.326 de la República Argentina. Tomamos la seguridad de la información en serio y utilizamos medidas de seguridad aceptadas por la industria para ayudar a proteger su información personal de acceso no autorizado, alteración, pérdida o uso indebido, todo ello de conformidad con la Resolución N.° 11/2006 de la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Argentina, y las Secciones 9 y 10 de la Ley N.º 25.326.

En cuanto a los derechos de privacidad específicos concedidos en virtud de la Ley N.° 25.326, usted tiene derecho a ejercerlos a través de solicitudes formuladas de forma gratuita en intervalos de seis meses, a menos que exista una razón legítima para un acceso más frecuente, como se define en la Sección 14, párrafo 3 de la Ley N.° 25.326. Con el fin de poder proporcionar una respuesta a su solicitud, debe enviarnos la información suficiente para que podamos identificarlo, además de su información personal. Vamos a responder a sus solicitudes de acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley N.° 25.326. La Autoridad de Protección de Datos Nacional de Argentina, en su función de Agencia de Control responsable de hacer cumplir la Ley N.° 25.326, tiene la atribución de recibir las denuncias y quejas presentadas en relación con una violación de las normas de protección de datos personales.

Canada -

Your personal information may be maintained in or be accessible from our offices at Racine, Wisconsin, USA and other locations outside of Canada.  You should be aware that privacy laws in such countries differ from the Canadian privacy laws and that in some countries your personal information may be accessed by law enforcement authorities or the courts.  If you would like to obtain more information about our policies and practices with respect to processing your personal information in such countries, please contact us as indicated in this Privacy Notice.

You can also learn more about third party ad serving and how to limit related advertisements at http://youradchoices.ca/, the official website of the Digital Advertising Alliance of Canada’s Self-Regulatory Program for Online Behavioural Advertising.

CANADA -

Vos informations personnelles peuvent être conservées dans nos bureaux ou être accessibles depuis ceux-ci, situés à Racine, dans le Wisconsin, aux États-Unis et autres sites en dehors du Canada. Vous devez savoir que les lois sur le respect de la vie privée dans ces pays diffèrent des lois canadiennes sur le respect de la vie privée, et que dans certains pays, des autorités d’application de la loi ou les tribunaux peuvent accéder à vos informations personnelles. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos politiques et pratiques relatives au traitement de vos informations personnelles dans ces pays, veuillez nous contacter, comme indiqué dans le présent Avis de confidentialité.

Pour de plus amples informations au sujet des annonces publicitaires émanant de tiers et sur la façon de les limiter, consultez http://youradchoices.ca/fr/, le site internet officiel du programme d’autoréglementation sur la publicité comportementale en ligne  de l’Alliance de la publicité numérique du Canada.

European Union, European Economic Area and Switzerland -

 • GDPR

PLEASE NOTE THAT OUR EU/EEA WEBSITES ARE NOT INTENDED FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF 16 OR AN EU/EEA MEMBER NATION’S MINIMUM DIGITAL AGE OF CONSENT.  IF YOU ARE UNDER THE AGE OF 16 OR THE DIGITAL AGE OF CONSENT IN YOUR COUNTRY, PLEASE DO NOT PROVIDE INFORMATION OF ANY KIND. WE DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION FROM ANY PERSON WE ACTUALLY KNOW IS AN INDIVIDUAL UNDER THE APPLICABLE AGE OF CONSENT FOR DATA COLLECTION AND PROCESSING ACTIVITIES.

SC Johnson is subject to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR), a data protection law applicable to the European Union (EU) and European Economic Area (EEA), effective May 25, 2018.  Your rights under the GDPR include those mentioned previously in this Privacy Notice, as well as the right, under certain conditions as described in the GDPR:

 • to have personal data transmitted to you or another controller in a commonly used machine readable format (right to data portability); 
 • to require SC Johnson erase personal data in certain circumstances, and where the data has been made public to take reasonable steps to inform controllers that are processing the data that you have requested its erasure of any links to, copies or replication of it (right to erasure);
 • to more information about SC Johnson’s processing through an access request and to provide the information in a commonly used electronic form (right of access); 
 • to obtain restriction of processing of personal data (right to restrict processing); 
 • where processing is based upon consent, the right to withdraw such consent; 
 • to object, on the grounds relating to your particular situation, to processing of your personal data (right to object); 
 • to obtain the rectification of inaccurate personal data (right to rectification); and
 • to lodge a complaint with the relevant Data Protection Authority. Contact details for the EU Data Protection Authorities can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

If you have any requests for SC Johnson under GDPR, you should contact us at: 

By email: PrivacyInquiries@scj.com

By mail: c/o S.C. Johnson & Son, Inc. - Privacy Inquiries
1525 Howe Street MS048
Racine, WI 53403
USA

SC Johnson processes personal information primarily based upon consent, but may also process personal information where legally obligated to do so, or on the basis of legitimate interests.  For example, SC Johnson may process personal information you provide to us on the basis of a legitimate interest as necessary for the purposes of (1) responding to your questions and requests, such as when we provide customer service or address and resolve claims or disputes that may arise, or (2) managing and improving our websites, such as when we identify your location and language preferences for content delivery, when we monitor comments and reviews on our websites to prevent terms of use violations, or when we enable the operation of privacy compliance notices and consent and opt-out functions for cookies.  Other legitimate interests may be applicable to our processing of your data as described in this Privacy Notice.

SC Johnson processes personal information only for the legitimate purposes described in this Privacy Notice and, if applicable, only such other purposes as are compatible with such purposes, and not for additional incompatible purposes.  In addition, SC Johnson will not maintain your personal information longer than is necessary, and will only do so in accordance with GDPR requirements.  SC Johnson considers relevant criteria for determining the period during which SC Johnson will maintain your personal information, for example, the nature and categories of the personal information, the purpose for which the personal information is stored (including the need for further processing in accordance with the legitimate purpose for which it was collected), the security measures that can be applied to protect such personal information and safeguards that can be implemented to reduce any risks, and the balance of any potential impact on the data subject (both positive and negative).

 

México -

Tenga en cuenta que los sitios mexicanos no están destinados a niños menores de 18 años. Si usted es menor de 18 años, por favor, no proporcione información de ningún tipo. No recopilamos información personal de ninguna persona que sabemos que es menor de 18 años de edad.

대한민국 -

당사의 대한민국 웹사이트는 14세 미만의 어린이를 위한 것이 아닙니다. 14세 미만의 어린이에게는 어떠한 정보도 제공하지 마십시오. 당사는 실제로 14세 미만이라고 파악되는 어떠한 사람의 개인 정보도 수집하지 않습니다.

당사는 관련 법규에 의해 요구되지 않는 한 사용자의 허락 없이 개인 정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 단, 서비스 품질을 개선하기 위한 목적으로 자회사, 계열사, 후원업체 및 당사를 대행하여 서비스를 제공하는 제3자에게 개인 정보를 제공할 수 있습니다. 이 경우, 당사는 사용자에게 개별적으로 관련 정보, 제공 목적, 정보의 내용을 서면이나 이메일을 통해 또는 웹사이트를 통해 사용자의 허락(예: 동의 버튼 클릭)을 요구는 방법으로 통지합니다. 당사는 위 절차 수행 중에 본 개인정보보호 고지사항에 명시된 상황에서 개인 정보를 공유할 수 있습니다.

수집된 개인 정보는 사용자가 당사의 서비스를 이용하는 동안 보유 및 사용될 수 있습니다. 당사는 정보를 수집한 본래의 목적상 개인 정보가 더 이상 필요하지 않거나, 사용자의 파기 요청이 있거나, 당사가 정보를 보유할 수 있도록 허락한 사실을 사용자가 철회하거나, 사업상의 이유로, 또는 대한민국의 관련 법규에 의해 요구되는 경우, 보유하고 있는 모든 개인 정보를 파기할 것입니다.

단, 당사는 정보를 수집한 목적상 더 이상 개인 정보를 보유해야 할 근거가 없어진 후에라도 상법(Commercial Law) 및 전자상거래법(E-Commerce Act)의 소비자보호법(Consumer Protection Act)의 관련 조항에 따라 요구되는 경우 사전에 개인 정보의 유지 및 사용에 대한 약관을 통지하거나 명확하게 공지합니다.

당사는 내부 정책 및 관련 법규에 따라 특정 기간 동안 정보를 보유한 후 정보를 수집한 목적상 더 이상 이를 보유할 필요가 없어진 후에 즉시 개인 정보를 파기합니다.