ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลใดบ้างที่อาจรวบรวมไว้ได้และวิธีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลของท่านอาจได้รับการรวบรวมในหลายๆ ทาง รวมถึงเมื่อท่านมอบข้อมูลให้แก่เรา เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติหรือเมื่อข้อมูลได้รับการแบ่งปันกับเราโดยบุคคลภายนอก

 • ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์ของเราเว็บใดเว็บหนึ่งหรือเว็บไซต์ของคู่ค้าด้านการส่งเสริมการขายหรือโฆษณารายใดรายหนึ่งของเรา

เรารวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ และที่อยู่อีเมล เมื่อท่านได้มอบข้อมูลเหล่านั้นให้แก่เราผ่านการลงทะเบียนเพื่อรับอีเมล ร้องขอข้อมูล ส่งความคิดเห็น ส่งคำวิจารณ์ผลิตภัณฑ์หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขาย (เช่น การแข่งขันหรือการชิงโชค) หรือการสำรวจความคิดเห็น ตัวอย่างเช่น หากท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเครือข่ายทีวีแห่งหนึ่ง และกำลังดูเนื้อหาของเอสซี ยอห์นสัน เช่น การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ และท่านเลือกที่จะรับข้อมูลจากเอสซี ยอห์นสัน เว็บไซต์เครือข่ายของทีวีนั้นจะส่งข้อมูลที่ท่านมอบไว้มาให้แก่เราเพื่อให้เราสามารถติดต่อท่านตามที่ร้องขอได้

หากเว็บไซต์ของเอสซี ยอห์นสันเสนอบริการการช้อปปิ้งหรือบริการเชิงพาณิชย์อื่นๆ ท่านจะต้องใช้แบบฟอร์มสั่งสินค้าหรือบริการเพื่อร้องขอข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ แบบฟอร์มสั่งสินค้าหรือบริการอาจขอให้ท่านมอบข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลนี้จะโอนถ่ายมาให้เราผ่านเซสชันการดูข้อมูลที่ปลอดภัย โปรดอย่าส่งข้อมูลด้านการเงินใดๆ มาให้เราผ่านระบบที่อยู่นอกเซสชันการดูข้อมูลที่ปลอดภัย

การมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราเป็นการดำเนินการแบบทางเลือกโดยแท้จริง อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธไม่ให้รายละเอียดสำคัญแก่เรา (เช่น รายละเอียดที่อาจระบุตัวตนในแบบฟอร์มการลงทะเบียน) การใช้งานคุณลักษณะและฟังก์ชั่นบางประการของเว็บไซต์และ/หรือประโยชน์จากบริการหรือรายการส่งเสริมการขายของเรา (ตัวอย่างเช่น การไม่สามารถเข้าร่วมในการชิงโชคหรือการแข่งขัน) อาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้

 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเว็บใดเว็บหนึ่งหรือเว็บไซต์ของคู่ค้าด้านการส่งเสริมการขายหรือโฆษณารายใดรายหนึ่งของเรา

เรา รวมทั้งนักโฆษณาและ/หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกรายใดๆ อาจติดตั้งคุกกี้ บีคอน หรือเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ ในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเว็บใดเว็บหนึ่ง (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ บีคอนและวิธีการหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติอยู่ในส่วนหลังของประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้) ที่อยู่ไอพีของท่าน ซึ่งในเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจพิจารณาว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการใช้งานเทคโนโลยีที่ทำงานโดยอัตโนมัติ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่ไอพีและความสามารถในการเชื่อมโยงกิจวัตรหรือความเคยชินในการดูเนื้อหาในเว็บไซต์กับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของท่านในส่วนข้อมูลด้านล่างนี้

ในกรณีที่ท่านกำลังเข้าชมเว็บไซต์ของคู่ค้าด้านการส่งเสริมการขายหรือโฆษณารายใดรายหนึ่งของเรา คุกกี้หรือบีคอนของเราจะถูกติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านเนื้อหาของเอสซี ยอห์นสันที่ท่านอาจกำลังอ่านอยู่ (เช่น รายการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาของผลิตภัณฑ์)

เราหรือคู่ค้าด้านการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาของเราอาจใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยคุกกี้หรือบีคอนนั้นเพื่อส่งมอบโฆษณาที่ระบุกลุ่มเป้าหมายไปให้แก่ท่าน แนวทางปฏิบัติสำหรับการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องเรียกว่าการส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอกหรือการโฆษณาโดยระบุกลุ่มเป้าหมาย (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาทางออนไลน์ในเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง (การส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอกหรือการโฆษณาโดยระบุกลุ่มเป้าหมาย) และวิธีการหยุดการส่งมอบโฆษณาดังกล่าวในส่วนหลังของประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้)

ประเภทข้อมูลที่อาจรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ประเภทข้อมูลจากเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต
 • ประเภทข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
 • ที่อยู่ไอพี**
  • **หมายเหตุ: ที่อยู่ไอพีเป็นหมายเลขที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ของท่านโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) ของท่านเพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ISP บางรายกำหนดที่อยู่ไอพีให้ใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ขณะที่ ISP รายอื่นกำหนดหมายเลขเดียวกันให้แก่ท่านเมื่อท่านเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่ละครั้ง กรณีที่ท่านได้รับการกำหนดที่อยู่ไอพีเดียวกัน ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรหรือความเคยชินในการดูเนื้อหาในเว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของท่านได้
 • ระบบปฏิบัติการ
 • เว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม
 • ลิงก์ที่คลิก
 • วันที่และเวลาที่เข้าเยี่ยมชม

ข้อมูลนี้ช่วยให้เรามอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นแก่ท่านด้วยการหาสาเหตุของปัญหากับเซิร์ฟเวอร์ของเรา การประเมินการนำทางในไซต์และการทำความเข้าใจข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้เข้าชมไซต์ของเราได้ดีขึ้นเพื่อให้เราสามารถมอบเนื้อหา ฟังก์ชันการทำงานและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

 • ข้อมูลที่บุคคลภายนอกแบ่งปันกับเรา

เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ ผู้จัดหาข้อมูล หรือบริษัท/เว็บไซต์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้แบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากท่านกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเครือข่ายทีวีแห่งหนึ่งเพื่อดูเนื้อหาของรายการทีวี ท่านอาจมีโอกาสลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลสื่อสาร/ข่าวเกี่ยวกับรายการทีวีนั้นเป็นครั้งคราว ขณะที่ท่านลงทะเบียนอยู่นั้น เครือข่ายทีวีดังกล่าวอาจสอบถามว่าท่านต้องการให้เครือข่ายแบ่งปันข้อมูลของท่านกับคู่ค้าเครือข่ายทีวีด้วยหรือไม่ หากท่านยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว และเอสซี ยอห์นสันคือคู่ค้าเครือข่ายทีวีรายหนึ่ง เราอาจได้รับข้อมูลของท่านบางส่วน

เราอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยหากท่านหรือผู้ใช้รายอื่น (เช่น “เพื่อนๆ” ของท่าน) ทำให้เราสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ คำแสดงความคิดเห็น หรือ “การเชื่อมต่อกับบุคคลอื่น” ของท่าน หากท่านกด “ถูกใจ” เรา หรือหากท่านเลือกที่จะมีส่วนร่วมในหน้าเพจหรือโปรแกรมที่มีเอสซี ยอห์นสันเป็นสปอนเซอร์ ที่ปรากฏในไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น หน้า Facebook ของเอสซี ยอห์นสัน) ประเภทข้อมูลที่เราอาจได้รับรวมถึงรายชื่อเพื่อน คำแสดงความคิดเห็นที่ท่านแบ่งปัน รวมทั้งกลุ่มและตำแหน่งที่ตั้ง

เว็บไซต์ของเราอาจมี “ปลั๊กอิน” และคุณลักษณะเว็บไซต์อื่นๆ จากบุคคลภายนอก เช่น ปุ่ม “ถูกใจ” ของ Facebook และบทสนทนาใน Facebook รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่อนุญาตให้สามารถล็อกอินได้ หรือฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์อื่นๆ หรือกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ต่างๆ กับไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ “ปลั๊กอิน” และคุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการและการใช้งาน รวมทั้งข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบุคคลภายนอกเหล่านั้นในฐานะส่วนหนึ่งของการใช้งานโดยบุคคลดังกล่าวจะได้รับการควบคุมโดยนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่มอบปลั๊กอินและคุณลักษณะดังกล่าว โปรดตระหนักว่าเราไม่ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรอ่านทบทวนประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดที่บังคับใช้ต่างๆ ก่อนตัดสินใจว่าจะใช้งาน “ปลั๊กอิน” หรือคุณลักษณะต่างๆ ของบุคคลภายนอกหรือไม่

วิธีการที่เราใช้งานข้อมูล

เราอาจจะใช้งานข้อมูลในกรณีต่อไปนี้

 • ตอบคำถามหรือคำร้องขอของท่าน
 • มอบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ การบริการ รายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ให้แก่ท่าน รวมถึงการมอบข้อมูลดังกล่าวผ่านการส่งมอบโฆษณาที่ระบุเป้าหมาย
 • ปรังแต่งประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านผ่านเนื้อหา โฆษณา และข้อเสนอที่คัดเลือกมาเฉพาะ
 • สื่อสารให้ท่านทราบเกี่ยวกับบัญชีของท่านรวมทั้งประเด็นอื่นๆ และเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายของเอสซี ยอห์นสันใดๆ ที่อาจส่งผลต่อท่าน ตามดุลยพินิจของเรา
 • ดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ รวมทั้งจัดการและปรังปรุงซึ่งเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ การโฆษณา รายการส่งเสริมการขายและการจำหน่ายสินค้าและบริการของเรา รวมทั้งกรณีดังตัวอย่างเช่น การทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยเนื้อหาที่ดีกว่าผ่านการทำความเข้าใจว่าผู้คนทั่วไปใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไปในทางใด
 • ประมวลธุรกรรมต่างๆ
 • บริหารจัดการโปรแกรมและรายการส่งเสริมการขายที่ท่านลงทะเบียนไว้รวมทั้งการชิงโชคและการแข่งขันต่างๆ
 • ดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เปิดเผย ณ เวลาที่ท่านมอบข้อมูลของท่านไว้
 • เริ่มใช้งานคุณลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ท่านได้เปิดใช้งาน และ/หรือ
 • รวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับท่านที่เราได้รวบรวมหรือรับมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ใดๆ

เนื่องจากท่านได้ให้ข้อมูลทางการเงินแก่เราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการการช้อปปิ้งหรือบริการเชิงพาณิชย์อื่นๆ ดังนั้นเราจะใช้ข้อมูลทางการเงินนั้นในการเรียกเก็บเงินค่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ จากท่านเท่านั้น หากท่านยื่นข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว ถือว่าท่านกำลังอนุญาตให้ร้านค้าของเรามอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้จำหน่ายและบริษัทบัตรเครดิตใช้เพื่อยืนยันการสั่งซื้อและดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น

เมื่อใดที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทสาขา บริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจและผู้ให้บริการของเรา ดังเช่นในสภาวการณ์ด้านล่างเป็นครั้งคราวไป เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ได้รวบรวมสะสมมาและ/หรือที่มอบไว้โดยไม่ระบุชื่อกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของพวกเขาเองด้วย

 • ข้อตกลงที่ท่านให้ไว้เพื่อให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอก

ขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านจะมีโอกาสเลือกที่จะรับข้อมูลและ/หรือข้อเสนอทางการตลาดจากบริษัทอีกแห่งหนึ่ง หรือยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอก หากท่านเลือกหรือตกลงที่จะให้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผยนั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของบุคคลภายนอกนั้น

 • บริษัทสาขา บริษัทในเครือ และคู่ค้าทางธุรกิจของเอสซี ยอห์นสัน

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือในกลุ่มบริษัทที่ควบคุมโดยเอสซี ยอห์นสันหรือกับคู่ค้าและนักโฆษณาของเรา หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการดำเนินงานเป็นหลัก รวมทั้งกิจกรรมการส่งเสริมการขายร่วมกันกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ดังกล่าวได้

 • บุคคลภายนอกที่ให้บริการในนามของเรา

เราจะสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือเราให้สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ รวมทั้งการทำให้คุณลักษณะ บริการและเนื้อหาต่างๆ มีให้พร้อมใช้งานผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการตอบคำถามของท่านและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้อธิบายไว้ในส่วนเนื้อหาด้านบนเรื่อง “วิธีการที่เราใช้งานข้อมูล” บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องที่เราอาจมอบข้อมูลนี้ให้นั้นอาจรวมถึงนักโฆษณา ผู้ให้บริการโฆษณา (รวมถึงบริการติดตามเว็บไซต์) คู่ค้าเชิงพาณิชย์ สปอนเซอร์ ผู้ได้รับอนุญาต นักวิจัยและคู่สัญญาในลักษณะเดียวกันอื่นๆ ที่อาจมีหรือที่ทำงานกับเราอยู่แล้ว เราจะสามารถใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพัฒนาการแบ่งส่วนผู้รับข้อมูลทั่วไปเพื่อส่งมอบการโฆษณาที่ระบุเป้าหมายบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และไซต์บุคคลภายนอกได้ด้วย

 • การดำเนินคดีทางกฎหมายหรือสภาวการณ์พิเศษอื่นๆ

เราจะสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ทางกฎหมาย เช่น คำขอจากองค์กรภาครัฐที่กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อตรวจสอบหรือบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ของเราหรือนโยบายที่บังคับใช้อื่นๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งสาธารณชนหรือบุคคลภายนอก เรายังสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจำหน่ายของแผนกทางธุรกิจหรือแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งของเราให้แก่อีกบริษัทหนึ่งได้ด้วย

วิธีการที่เราปกป้องคุ้มครองข้อมูล

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างจริงจังและใช้มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ความสูญเสีย หรือการใช้งานในทางที่ผิด ตัวอย่างเช่น เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงจำกัดและระบบดังกล่าวเหล่านี้ตั้งอยู่ในสถานที่ประกอบการที่ได้รับการควบคุม เมื่อเราโอนถ่ายข้อมูลลับมาก (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เราปกป้องข้อมูลดังกล่าวด้วยการใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูล

โปรดจำไว้ว่าท่านต้องไม่ส่งหมายเลขบัตรเครดิต ประกันสังคมหรือรหัสผ่านส่วนบุคคลใดๆ ผ่านอีเมลที่ไม่ได้รับการรับรองความปลอดภัยโดยเด็ดขาด และโปรดจำไว้เสมอว่าท่านต้องไม่แบ่งปันรหัสผ่านให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาด รวมทั้งต้องไม่ทิ้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยที่ไม่มีผู้ดูแลและให้ออกจากระบบเมื่อทำงานในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วทุกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ บีคอน และวิธีการหยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ

เอสซี ยอห์นสันใช้งานเทคโนโลยีที่ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป การรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจะเกิดขึ้นผ่านการใช้งานเทคโนโลยีสองชนิดหลักๆ ได้แก่ คุกกี้และบีคอน)

 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คุกกี้”

คุกกี้คืออะไร -- คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมอยู่นำไปติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน คุกกี้มีความสามารถระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ของท่านและจัดเก็บข้อมูล เช่น เพจเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม โฆษณาที่เปิดดู ความถี่ และประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน

โดยปกติ คุกกี้ได้รับการจัดการผ่านเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน

หากเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าชมมอบเนื้อหาฟรี (เช่น espn.com) ดังนั้นมีแนวโน้มที่ท่านจะเห็นโฆษณาต่างๆ ของเว็บไซต์/บริษัทอื่นๆ ด้วย หากเป็นเช่นนั้น เว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าชมและบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์โฆษณานั้นๆ อาจะสามารถติดตั้งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ การแสดงโฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถทำได้ผ่านการดำเนินการที่เรียกว่าการส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอกหรือการโฆษณาโดยระบุกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก (โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาทางออนไลน์ในเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง (การส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอกหรือการโฆษณาโดยระบุกลุ่มเป้าหมาย) และวิธีการหยุดการส่งมอบโฆษณาดังกล่าวในส่วนหลังของประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้)

วิธีการใช้งานคุกกี้ -- โดยปกติคุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัย (เช่น ให้ท่านออกจากระบบเซสชันการดูข้อมูลที่ปลอดภัยหลังจากไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นช่วงเวลาใดเฉพาะ) การนำทางในไซต์ (เช่น จดจำตัวเลือกที่ท่านชอบใช้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ เช่น ตัวเลือกการใช้งานภาษาที่ต้องการ) และการปรับปรุงประสบการณ์การดูไซต์ของท่าน (เช่น การส่งมอบเนื้อหา โฆษณา หรือข้อเสนอที่สอดคล้องกับกิจวัตรหรือความเคยชินในการดูเนื้อหา)

คุกกี้สามารถคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ตามระยะเวลาของเซสชันการดูเนื้อหาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้า คุกกี้ที่สามารถคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ตามระยะเวลาของเซสชันการดูเนื้อหาเรียกกว่า “เซสชัน” คุกกี้ หรือคุกกี้ชั่วคราว (เช่น เนื้อหาของ “ตะกร้าช้อปปิ้ง” ออนไลน์จะหายไปเมื่อสิ้นสุดเซสชันการดูเนื้อหาของท่าน) คุกกี้ที่สามารถคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเรียกว่า “เพอร์ซิสเทนท์” คุกกี้ หรือคุกกี้ถาวร (เช่น การเลือกภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาในหลายๆ ภาษา เพื่อให้แสดงเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษเมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์เดิมอีกครั้งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนหลังจากนั้น)

การยอมรับ การปิดการใช้งานและการลบคุกกี้ – ท่านอาจจะสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อแจ้งเตือนท่านก่อนที่จะเริ่มรับคุกกี้ ทำให้ท่านมีโอกาสตัดสินใจว่าจะยอมรับ หรือบล็อกคุกกี้ทั้งหมดหรือไม่ หากต้องการดำเนินการดังกล่าว กรุณาอ้างถึงเมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมให้ท่านลบคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ได้ โปรดตระหนักว่าการลบคุกกี้ออกไปมีแนวโน้มที่จะส่งผลในทางลบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และเป็นเหตุให้ท่านอาจไม่สามารถมองเห็นเนื้อหาหรือใช้งานแอปพลิเคชันที่เสนอให้ผ่านเว็บไซต์นั้นได้

หากต้องการลบคุกกี้ที่ได้รับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของท่าน กรุณาอ้างถึงเมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน ลิงก์ด้านล่างคือเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ได้:

นอกจากนั้น เว็บไซต์บางแห่งอาจมีไอคอน (เช่น ไอคอน “AdChoices”) ที่โดยปกติปรากฏที่ด้านล่างของหน้า หรือปุ่มอื่นๆ ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่ใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราได้ รวมทั้งข้อมูลตัวเลือกการใช้งานของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ดังกล่าว

ท่านยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่:

http://allaboutcookies.org/

http://www.onguardonline.gov/

 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บ “บีคอน”

เว็บบีคอนคืออะไร -- เว็บบีคอนคือชิ้นส่วนเล็กๆ ของรหัสคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้ในรูปภาพกราฟฟิกโปร่งใสที่แสดง
ในเว็บไซต์ที่ท่านอาจกำลังเข้าชมหรือในอีเมลที่ท่านอาจได้รับ เว็บบีคอนมักไม่สามารถสังเกตเห็นได้เนื่องจากโดยปกติจะมีการติดตั้งไว้ภายในส่วนที่เล็กมากของรูปภาพที่ถูกสังเกตอยู่ เว็บบีคอนยังรู้จักกันในชื่อ พิกเซ็ลแท็กซ์ (Pixel Tags) GIF แบบเคลียร์ (Clear GIFs) และเว็บบั๊ก (Web Bugs)

วิธีการใช้งานเว็บบีคอน -- โดยปกติเว็บบีคอนนำมาใช้งานเพื่อติดตามเฝ้าสังเกตการจราจรในเว็บไซต์ เว็บบีคอนยังสามารถนำมาใช้งานร่วมกับคุกกี้เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการนำทางในเว็บไซต์ของผู้ใช้งานและประมวลเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นเจ้าของเครือข่ายเว็บไซต์อาจใช้งานเว็บบีคอนเพื่อนับจำนวนและจดจำผู้ใช้งานที่เดินทางผ่านเว็บไซต์ต่างๆ จำนวนมากของตนได้ การที่สามารถจดจำผู้ใช้งานได้ทำให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่งค่าการเยี่ยมชมสำหรับผู้ใช้ต่างๆ และทำให้เว็บไซต์เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากขึ้น

วิธีการลบเว็บบีคอน -- หากต้องการลบเว็บบีคอน ท่านจำเป็นจะต้องลบคุกกี้จากเบราว์เซอรืของท่านก่อน (ดูส่วนเนื้อหาด้านบนในหัวข้อ “วิธีการลบคุกกี้”)

ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บบีคอนได้ที่:

http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาทางออนไลน์ในเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้อง (การส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอกหรือการโฆษณาโดยระบุกลุ่มเป้าหมาย) และวิธีการหยุดการส่งมอบโฆษณาดังกล่าว

เราและคู่ค้าด้านการส่งเสริมการขายและโฆษณาของเราใช้งานข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้หรือบีคอนเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอก/โฆษณาที่ระบุกลุ่มเป้าหมาย

การส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอก/การโฆษณาโดยระบุกลุ่มเป้าหมายคืออะไร  -- การส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอกเป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้กันมากที่สุดเพื่อส่งมอบโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเครือข่ายกีฬา เช่น espn.com ท่านอาจพบเห็นโฆษณาจากบริษัทขายอุปกรณ์กีฬาที่ไม่เกี่ยวข้อง

การส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอก/การโฆษณาโดยระบุกลุ่มเป้าหมายทำงานอย่างไร -- การส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอกใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้และเว็บบีคอนในการรวมข้อมูลการใช้งานจากเว็บไซต์ที่ท่านเคยเข้าเยี่ยมชม ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจความสนใจต่างๆ ที่ท่านอาจมี และจับคู่ความสนใจนั้นกับซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องที่อาจมี หากซัพพลายเออร์ที่อาจเป็นไปได้เหล่านี้รายใดรายหนึ่งได้ทำสัญญากับเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าชมเพื่อให้ส่งมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องของตน เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่านจะรวมข้อมูลโฆษณาที่เหมาะสมเข้าไว้ด้วยกันและส่งมอบข้อมูลนั้นให้ท่านขณะที่ท่านกำลังดูเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นๆ

วิธีการจำกัดการส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอก – เขตอำนาจศาลของท่านอาจบังคับใช้กฎหมายหรือกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลตนเองสำหรับอุตสาหกรรมที่ทำให้ท่านสามารถจำกัดหรือหยุดการโฆษณาโดยบุคคลภายนอก นักโฆษณาที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างมากได้ทำการฝังไอคอน (เช่น ไอคอน “AdChoices”) ไว้ในหรือใกล้ๆ โฆษณาของตนเพื่อระบุว่าตนดำเนินงานได้สอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลตนเองที่บังคับใช้ หากเลือกไอคอนนี้ ท่านอาจได้รับการนำทางไปยังเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ท่านสามารถจำกัดหรือหยุดการส่งโฆษณาไปยังคอมพิวเตอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านควรทราบว่าไอคอนนั้นๆ (รวมถึงไอคอน “AdChoices”) สามารถช่วยให้ท่านจำกัดโฆษณาจากบริษัทต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานไอคอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการการส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอกเท่านั้น

หากและตราบเท่าที่โฆษณานั้นไม่ได้รวมไอคอนที่เกี่ยวข้องไว้ ท่านควรเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ท่านกำลังได้รับโฆษณาโดยบุคคลภายนอก (เช่น espn.com ดังตัวอย่างข้างต้น) หรือเว็บไซต์นักโฆษณาที่แท้จริงเพื่ออ่านนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของนักโฆษณารายนั้น ซึ่งอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการหยุดรับโฆษณาจากบุคคลภายนอก

ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งมอบโฆษณาโดยบุคคลภายนอกและวิธีการจำกัดโฆษณาที่เกี่ยวข้องได้ที่:

http://www.aboutads.info/

โปรดทราบว่าเอสซี ยอห์นสันไม่มีอำนาจควบคุมเครือข่ายโฆษณานี้หรือบริษัทอื่นๆ ที่เครือข่ายนี้เป็นเจ้าของ

Do Not Track คืออะไร – Do Not Track คือการตั้งค่าการใช้งานตามต้องการสำหรับความเป็นส่วนตัวที่ท่านสามารถใช้เพื่อตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของท่านที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ท่านสามารถควบคุมการติดตามกิจกรรมทางออนไลน์ของท่านทั่วทั้งเว็บไซต์ได้

วิธีการตอบกลับไปยังสัญญาณจาก Do Not Track – ขณะนี้เว็บไซต์ของเอสซี ยอห์นสันไม่ได้รับรองการใช้งานการตั้งค่า Do Not Track ที่เปิดใช้งานจากเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน

กฎหมายอะไรที่มีผลบังคับต่อการดำเนินการในเว็บไซต์ของเอสซี ยอห์นสันและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เว็บไซต์ของเราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและดำเนินการตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้รับออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่เราดำเนินงาน

เนื่องจากเราดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนเว็บไซต์ของเราและที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจตั้งอยู่นอกประเทศที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์และอยู่นอกประเทศที่มีการรวบรวมข้อมูลของคุณ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกประมวลผล เก็บรักษาและ/หรือโอนไปหรือนำเข้าไปยังประเทศอื่นที่อาจไม่มีกฎหมายคุ้มครองควาามเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกับในประเทศที่คุณพำนักอาศัย หากเป็นเช่นนั้น เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่แจ้งให้ทราบในเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้

โปรดทราบว่าเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือแจ้งข้อมูลต่อเรา คุณได้ (ก) ยอมรับว่าเว็บไซต์ของเราอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และ (ข) ยินยอมให้เก็บรวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และโอนข้อมูลดังกล่าวในและไปยังสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ

โปรดทราบว่ากฎหมายของบางประเทศอาจกำหนดให้เราระบุข้อมูลเฉพาะที่การประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้น ๆ คลิกด้านล่างเพื่ออ่านข้อมูลสำหรับประเทศดังกล่าว ข้อมูลเฉพาะสำหรับบางประเทศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับการประกาศในเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้และข้อมูลที่เอสซี ยอห์นสันเก็บรวบรวมทางออนไลน์ก็ต่อเมื่อและตราบเท่าที่กฎหมายในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามเท่านั้น

ออสเตรเลีย

อาร์เจนตินา

แคนาดา

เม็กซิโก

เกาหลีใต้

วิธีการที่เราใช้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการแก้ไขประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว

กรุณาทราบว่าเราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวเมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่เราดำเนินการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ในสาระสำคัญ เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงนั้นตามสมควร การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะมีผลในทันทีเมื่อมีการลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ทบทวนแล้วในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของเรา กรุณากลับมาที่เว็บไซต์เพื่อตรวจสอบเป็นบางครั้ง

วิธีการที่ท่านสามารถใช้เพื่อสื่อสารกับเราเกี่ยวกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใจใดๆ เกี่ยวกับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อเราที่ที่อยู่อีเมลและที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ด้านล่าง และศูนย์บริการลูกค้าของเราในสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้จัดการคำถามหรือข้อกังวลของท่าน:

ทางอีเมล: PrivacyInquiries@scj.com

ทางไปรษณีย์: c/o S.C. Johnson & Son, Inc. - Privacy Inquiries
1525 Howe Street MS048
Racine, WI 53403
USA

โปรดทราบว่ากฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละประเทศอาจมอบสิทธิให้แก่ท่าน รวมทั้งสิทธิที่จะขอให้เราดำเนินการดังนี้ หากมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของท่าน

 • เพื่อให้มอบข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับการประมวลผลของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับมา รวมถึงวิธีการที่เราใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อให้ได้มาซึ่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามี
 • เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง
 • เพื่อไม่ติดต่อท่านอีกในอนาคต
 • เพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เพื่อแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือข้อกำหนดให้ลบข้อมูล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้

สิทธิดังกล่าวอาจไม่นำมาบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของท่านทั้งหมด เอสซี ยอห์นสันจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

โปรดตระหนักว่าเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บระเบียนบันทึกข้อมูลตามกิจวัตรของเรา และตามดุลยพินิจของเราและเป็นครั้งคราวไป เราอาจลบระเบียนบันทึกข้อมูลที่มีข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ

ข้อมูลเฉพาะสำหรับบางประเทศต่อไปนี้จะนำมาใช้กับประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้รวมทั้งข้อมูลที่เอสซี ยอห์นสันเก็บรวบรวมทางออนไลน์ ตราบเท่าที่กฎหมายในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้มีการนำมาบังคับใช้เท่านั้น

Australia -

To the extent required by applicable Australian law, we will take such steps as are reasonable to ensure an overseas recipient to whom we disclose your personal information complies with applicable Australian law in relation to your personal information.  This may not apply, for example, where you have provided consent in accordance with Australian law.

If you request information about our processing of your personal information and we are not required to provide you such information under applicable Australian law we will instead provide you with written notice of this.

In the alternative of correcting or updating your personal information as requested by you, we may instead provide you written notice of this and you may further request us to associate with your personal information a statement that the information is inaccurate, out-of-date, incomplete, irrelevant or misleading and we will take reasonable steps to associate such statement with your personal information.

Also note that applicable Australian law may grant you the right to request further information about how we deal with a privacy complaint.  If you have questions regarding the foregoing, or any complaints about an alleged breach of privacy laws in Australia, please contact us as indicated in this Privacy Notice.

Argentina -

La información personal recopilada por SC Johnson se tramitará de conformidad con la Ley N.° 25.326 de la República Argentina. Tomamos la seguridad de la información en serio y utilizamos medidas de seguridad aceptadas por la industria para ayudar a proteger su información personal de acceso no autorizado, alteración, pérdida o uso indebido, todo ello de conformidad con la Resolución N.° 11/2006 de la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Argentina, y las Secciones 9 y 10 de la Ley N.º 25.326.

En cuanto a los derechos de privacidad específicos concedidos en virtud de la Ley N.° 25.326, usted tiene derecho a ejercerlos a través de solicitudes formuladas de forma gratuita en intervalos de seis meses, a menos que exista una razón legítima para un acceso más frecuente, como se define en la Sección 14, párrafo 3 de la Ley N.° 25.326. Con el fin de poder proporcionar una respuesta a su solicitud, debe enviarnos la información suficiente para que podamos identificarlo, además de su información personal. Vamos a responder a sus solicitudes de acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley N.° 25.326. La Autoridad de Protección de Datos Nacional de Argentina, en su función de Agencia de Control responsable de hacer cumplir la Ley N.° 25.326, tiene la atribución de recibir las denuncias y quejas presentadas en relación con una violación de las normas de protección de datos personales.

Canada -

Your personal information may be maintained in or be accessible from our offices at Racine, Wisconsin, USA and other locations outside of Canada.  You should be aware that privacy laws in such countries differ from the Canadian privacy laws and that in some countries your personal information may be accessed by law enforcement authorities or the courts.  If you would like to obtain more information about our policies and practices with respect to processing your personal information in such countries, please contact us as indicated in this Privacy Notice.

You can also learn more about third party ad serving and how to limit related advertisements at http://youradchoices.ca/, the official website of the Digital Advertising Alliance of Canada’s Self-Regulatory Program for Online Behavioural Advertising.

CANADA -

Vos informations personnelles peuvent être conservées dans nos bureaux ou être accessibles depuis ceux-ci, situés à Racine, dans le Wisconsin, aux États-Unis et autres sites en dehors du Canada. Vous devez savoir que les lois sur le respect de la vie privée dans ces pays diffèrent des lois canadiennes sur le respect de la vie privée, et que dans certains pays, des autorités d’application de la loi ou les tribunaux peuvent accéder à vos informations personnelles. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos politiques et pratiques relatives au traitement de vos informations personnelles dans ces pays, veuillez nous contacter, comme indiqué dans le présent Avis de confidentialité.

Pour de plus amples informations au sujet des annonces publicitaires émanant de tiers et sur la façon de les limiter, consultez http://youradchoices.ca/fr/, le site internet officiel du programme d’autoréglementation sur la publicité comportementale en ligne  de l’Alliance de la publicité numérique du Canada.

México -

Tenga en cuenta que los sitios mexicanos no están destinados a niños menores de 18 años. Si usted es menor de 18 años, por favor, no proporcione información de ningún tipo. No recopilamos información personal de ninguna persona que sabemos que es menor de 18 años de edad.

대한민국 -

당사의 대한민국 웹사이트는 14세 미만의 어린이를 위한 것이 아닙니다. 14세 미만의 어린이에게는 어떠한 정보도 제공하지 마십시오. 당사는 실제로 14세 미만이라고 파악되는 어떠한 사람의 개인 정보도 수집하지 않습니다.

당사는 관련 법규에 의해 요구되지 않는 한 사용자의 허락 없이 개인 정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 단, 서비스 품질을 개선하기 위한 목적으로 자회사, 계열사, 후원업체 및 당사를 대행하여 서비스를 제공하는 제3자에게 개인 정보를 제공할 수 있습니다. 이 경우, 당사는 사용자에게 개별적으로 관련 정보, 제공 목적, 정보의 내용을 서면이나 이메일을 통해 또는 웹사이트를 통해 사용자의 허락(예: 동의 버튼 클릭)을 요구는 방법으로 통지합니다. 당사는 위 절차 수행 중에 본 개인정보보호 고지사항에 명시된 상황에서 개인 정보를 공유할 수 있습니다.

수집된 개인 정보는 사용자가 당사의 서비스를 이용하는 동안 보유 및 사용될 수 있습니다. 당사는 정보를 수집한 본래의 목적상 개인 정보가 더 이상 필요하지 않거나, 사용자의 파기 요청이 있거나, 당사가 정보를 보유할 수 있도록 허락한 사실을 사용자가 철회하거나, 사업상의 이유로, 또는 대한민국의 관련 법규에 의해 요구되는 경우, 보유하고 있는 모든 개인 정보를 파기할 것입니다.

단, 당사는 정보를 수집한 목적상 더 이상 개인 정보를 보유해야 할 근거가 없어진 후에라도 상법(Commercial Law) 및 전자상거래법(E-Commerce Act)의 소비자보호법(Consumer Protection Act)의 관련 조항에 따라 요구되는 경우 사전에 개인 정보의 유지 및 사용에 대한 약관을 통지하거나 명확하게 공지합니다.

당사는 내부 정책 및 관련 법규에 따라 특정 기간 동안 정보를 보유한 후 정보를 수집한 목적상 더 이상 이를 보유할 필요가 없어진 후에 즉시 개인 정보를 파기합니다.