SEKRETESSINFORMATION

Vilken information som kan samlas in och på vilka sätt

Din information kan samlas in på flera olika sätt, bland annat: när du förser oss med information, när information samlas in automatiskt eller när information delas med oss av tredje part.

 • Information som du lämnar till oss via någon av våra webbplatser eller webbplatsen för någon av våra kampanjer eller annonseringspartner

Vi samlar in information, inklusive personlig information som namn, födelsedatum, postadress och e-postadress, när du tillhandahåller den genom att registrera dig för att ta emot e-post, beställer information, lämnar kommentarer, skickar produktgranskningar eller deltar i en kampanj (t.ex. en tävling eller ett lotteri) eller en undersökning. Exempel: Om du är på en TV-stations webbplats och ser innehåll från SC Johnson, t.ex. en produktkampanj och du anmäler dig för att ta emot information från SC Johnson, så kommer TV-stationens webbplats att skicka den information du lämnat till oss så att vi kan kontakta dig på det sätt du begärt.

Om en av SC Johnsons webbplatser erbjuder shopping eller andra kommersiella tjänster kan du använda ett beställningsformulär för att beställa information, produkter och tjänster. På detta beställningsformulär måste du kanske lämna ekonomisk information som konto- och kreditkortsnummer. Denna information skickas till oss via en säker webbläsarsession. Skicka ingen ekonomisk information till oss utanför en sådan säker webbläsarsession.

Det är helt frivilligt att lämna personlig information till oss. Men om du vägrar att lämna information som är avgörande (dvs. som går att identifiera på ett registreringsformulär) kan det bli omöjligt att använda vissa av de funktioner som finns på webbplatsen och/eller att dra fördel av våra tjänster eller kampanjer (t.ex. att du inte kommer att kunna delta i lotterier eller tävlingar).

 • Information som samlas in automatiskt när du besöker någon av våra webbplatser eller en webbplats som tillhör någon av våra kampanj- eller annonseringspartner

Vi, liksom alla tredjeparts annonserings- och/eller tjänsteleverantörer, kan placera cookies, beacons eller annan spårningsteknik i din webbläsare för att automatiskt samla in allmän, icke-personlig information när du besöker någon av våra webbplatser (mer om cookies, beacons och hur du kan förhindra automatisk insamling finns längre fram i denna sekretessinformation). Dina IP-adresser, som i vissa jurisdiktionsområden kan betraktas som personlig information, kan också samlas in med användning av automatiserad teknik – se mer om insamling av IP-adresser och möjligheten att förknippa webbsurfningsvanor med din individuella persondator i nedanstående avsnitt.

När du befinner dig på någon av våra kampanj- eller annonseringspartners webbplatser placeras våra cookies eller beacons i din dator via SC Johnson-innehåll som du granskar (t.ex. en produktkampanj eller annons).

Information som samlas in med hjälp av cookies eller beacons kan användas av oss eller våra kampanj- eller annonseringspartner för att förse dig med målgruppsanpassade annonser. Metoden att visa annonser på andra företags webbplatser kallas för tredjeparts annonseringstjänster eller målgruppsanpassad annonsering (mer om online-annonsering på fristående webbplatser (tredjeparts annonseringstjänster eller målgruppsanpassad annonsering) och hur du kan stoppa det finns längre fram i denna sekretessinformation).

Informationstyper som kan samlas in automatiskt är till exempel:

 • typ av webbläsare
 • typ av dator
 • IP-adress**
  • **ANM: En IP-adress är ett nummer som tilldelas din dator av din internetleverantör (ISP) så att du kan få åtkomst till internet. Vissa internetleverantörer tilldelar en ny IP-adress varje gång du ansluter till internet, medan andra tilldelar dig samma nummer varje gång du ansluter till internet. I fall när du tilldelas samma IP-adress är det möjligt att förknippa informationen om dina surfvanor med din individuella persondator.
 • operativsystem
 • vilka webbsidor du besökt
 • vilka länkar du klickat på
 • datum och tid för besöken

Denna information hjälper oss att skapa en bättre upplevelse av webbplatsen genom att hitta problem med våra servrar, utvärdera navigeringen på webbplatsen och skapa en bättre förståelse av våra webbplatsbesökares demografi, så att vi kan erbjuda mer relevant innehåll, funktioner och erbjudanden.

 • Information som delas med oss av tredje part

Vi kan få information om dig från andra källor, t.ex. offentliga databaser, datainsamlingssystem eller företag/webbplatser där du har samtyckt till att din information får delas med andra företag. Om du t.ex. befinner dig på en TV-stations webbplats och tittar på innehåll i ett TV-program, så kan du få möjlighet att anmäla dig till regelbunden information/nyheter om det TV-programmet. När du registrerar dig kan TV-stationen också fråga om du vill att din information delas med TV-stationens affärspartner. Om du samtycker till detta och SC Johnson är en av TV-stationens nätverkspartner, kan vi få en del av din information.

Vi kan också få information om dig från sociala medier om du eller andra användare (dina ”vänner”) ger oss tillgång till dina profiler, kommentarer eller ”anslutningar”, om du ”gillar” oss eller om du väljer att delta på en SC Johnson-sponsrad sida eller ett program som finns på en social nätverkssida (t.ex. SC Johnsons Facebook-sida). Den typ av information vi kan få omfattar listor över dina vänner, kommentarer du har delat, grupper och plats.

Våra webbplatser kan också innehålla ”insticksprogram” (plugins) och andra webbplatsfunktioner från tredje part, t.ex. Facebooks ”Gilla”-knapp och Facebook-konversationer och andra funktioner som medger inloggning eller andra webbplatsfunktioner eller interaktioner med sociala medier. Sådana ”insticksprogram” och funktioner, inklusive driften och användningen av dem, och den information du tillhandahåller sådana tredje parter inom ramen för användningen av dem, skyddas av den tillhandahållande tredje partens sekretesspolicy och regler. Du bör vara medveten om att vi inte kontrollerar och inte är ansvariga för sådana parters sekretesspolicyer och regler. Du bör granska sekretessinformationen och tillämpliga villkor innan du avgör om du ska använda tredje partens ”insticksprogram” eller funktioner.

Hur vi använder informationen

Vi kan använda informationen för att:

 • svara på dina frågor och beställningar,
 • förse dig med information om vårt företag, produkter, tjänster, kampanjer och andra specialerbjudanden, inklusive genom målanpassad annonsering,
 • personanpassa din upplevelse av webbplatsen genom skräddarsytt innehåll, annonser och erbjudanden,
 • kommunicera med dig om ditt konto och i andra ärenden, och enligt vårt gottfinnande, om förändringar av eventuell SC Johnson-policy som kan beröra dig,
 • genomföra forskning och analys i samband med samt hantera och förbättra våra webbplatser, produkter, tjänster, annonser, kampanjer och försäljning, inklusive exempelvis att göra våra webbplatser lättare att använda med bättre innehåll genom att förstå hur människor använder våra webbplatser, produkter och tjänster,
 • bearbeta transaktioner,
 • administrera program och kampanjer som du anmält dig till, bland annat lotterier och tävlingar,
 • implementera andra aktiviteter som presenteras när du tillhandahåller din information,
 • implementera sociala nätverksfunktioner som du har aktiverat och/eller
 • kombinera all den information som vi samlar in och tar emot om dig för vilket som helst av ovanstående ändamål.
I den utsträckning du förser oss med finansiell information i samband med shopping eller kommersiella tjänster kommer vi att använda denna finansiella information för att fakturera dig för produkter och/eller tjänster. Genom att lämna din kreditkorts- och relaterad information godkänner du att vår butik överlämnar den informationen till handlaren och kreditkortsföretaget för att bekräfta och leverera din beställning.

När vi delar personlig information

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut din personliga information till tredje part. Ibland kan vi dela din personliga information med våra dotterbolag, filialer, affärspartner och tjänsteleverantörer, t.ex. under nedanstående omständigheter. Vi kan också dela sammanställd och/eller anonym information med våra affärspartner för deras egna affärsändamål.

 • Ditt samtycke till att din personliga information får delas med tredje part

När du är på våra webbplatser kan du få möjlighet att anmäla dig till att ta emot information och/eller marknadserbjudanden från ett annat företag eller samtycka till att dela din information med en tredje part. Om du anmäler dig till eller samtycker till att dela din personliga information kommer din personliga information att yppas för den tredje parten, och den personliga information du yppar kommer att omfattas av den tredje partens sekretesspolicy och affärsmetoder.

 • SC Johnsons dotterbolag, filialer och affärspartner

Vi kan dela din personliga information med dotterbolag och filialer inom den koncern som kontrolleras av SC Johnson eller med våra affärspartner, annonsörer eller andra tredje parter, huvudsakligen för affärs- och verksamhetsändamål, inklusive gemensamma kampanjaktiviteter tillsammans med sådan annan tredje part.

 • Tredje part som utför tjänster på vårt uppdrag

Vi kan dela din personliga information med orelaterade företag som hjälper oss att verkställa dina beställningar, skapa olika funktioner, tjänster och material som är tillgängligt via våra webbplatser, svara på dina förfrågningar eller för andra ändamål som beskrivs i avsnittet om ”Hur vi använder information” ovan. De orelaterade företag till vilka vi kan tillhandahålla denna information kan omfatta potentiella eller faktiska annonsörer, leverantörer av annonseringstjänster (inklusive webbplatsspårningstjänster), kommersiella affärspartner, sponsorer, licenstagare, forskare och andra liknande parter. Vi kan också använda din personliga information för att utveckla allmänna målgruppssegment för att tillhandahålla målgruppsanpassad annonsering på sociala medieplattformar och tredje parts webbplatser.

 • Juridiska förfaranden och andra specialsituationer

Vi kan dela din personliga information med tredje part för att uppfylla en juridisk skyldighet, t.ex. på begäran av myndigheter som genomför en undersökning, för att verifiera eller genomdriva användningsvillkoren för våra webbplatser eller andra tillämpliga riktlinjer, eller för att skydda rättigheterna, egendomen, säkerheten eller tryggheten för besökare på våra webbplatser, allmänheten eller tredje part. Vi kan också yppa din personliga information inom ramen för försäljning av en av våra affärsdivisioner eller varumärken till ett annat företag.

Hur vi skyddar informationen

Vi tar informationssäkerhet på allvar och använder av branschen godtagna säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, förändringar, förlust eller missbruk. Till exempel lagrar vi personlig information om datorsystem med begränsad åtkomst, och dessa system är placerade inom kontrollerade anläggningar. När vi överför mycket konfidentiell information (t.ex. kreditkortsnummer) över internet, gör vi det med hjälp av datakryptering.

Kom ihåg att aldrig någonsin skicka ditt kreditkortsnummer, personnummer eller några personliga lösenord med oskyddad e-post. Kom också ihåg att aldrig någonsin dela dina lösenord, aldrig lämna din dator obevakad och att alltid logga ut när du är klar med att använda den.

Mer om cookies, beacons och hur man kan stoppa automatiserad insamling av information

SC Johnson använder sig av automatiserad teknik för att samla in allmän, icke-personlig information. Automatisk informationsinsamling sker främst med hjälp av två tekniker: cookies och webbeacons.

 • Mer om cookies

Vad är en cookie -- En cookie är en liten fil som en webbplats du besöker placerar i din dator via din webbläsare. Cookies har förmågan att identifiera din dator och lagra information som t.ex. vilka webbsidor du besök, vilka annonser du tittat på, hur ofta och vilken typ av webbläsare du använder.

Cookies hanteras oftast via din webbläsare.

Om webbsidan du besöker tillhandahåller kostnadsfritt innehåll (t.ex. esperanto) så är det sannolikt att du också kommer att se annonser för andra webbplatser/företag. I så fall kan den webbplats du besöker och de företag som sponsrar annonserna placera sina egna cookies i din dator. Att visa annonser online på andra företags webbplatser sker i huvudsak med en metod som kallas för tredjeparts annonseringstjänster eller målgruppsanpassad annonsering (mer om online-annonsering på fristående webbplatser (tredjeparts annonseringstjänster eller målgruppsanpassad annonsering) och hur du kan stoppa det finns längre fram i denna sekretessinformation).

Hur cookies används -- Cookies används oftast för att hjälpa till med säkerheten (t.ex. genom att koppla bort dig från en säker webbläsarsession efter en viss period av inaktivitet), platsnavigering (t.ex. att komma ihåg dina inställningar så att du inte behöver ange information på nytt, t.ex. önskat språk) och förbättra din webbsurfningsupplevelse (t.ex. tillhandahålla innehåll, annonser och erbjudanden som överensstämmer med dina surfvanor).

Cookies kan ligga kvar i din dator under en webbläsarsession eller under en i förväg fastställd tidsperiod. Cookies som ligger kvar i din dator under en webbläsarsession kallas för ”sessionscookies” (t.ex. att innehållet i en kundvagn online försvinner när du avslutar webbläsarsessionen). Cookies som ligger kvar i din dator under en i förväg bestämd tidsperiod kallas för ”bestående cookies” (t.ex. att välja engelska på en webbplats som erbjuder innehåll på flera språk, så att innehållet visas på engelska när du återvänder till webbplatsen, t.o.m. flera veckor eller månader senare).

Att acceptera, inaktivera eller radera cookies – Det kan hända att du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig innan du tar emot en cookie, så att du får möjlighet att bestämma om du ska acceptera den, eller att blockera cookies helt och hållet. Se webbläsarens hjälpmeny.

I de flesta webbläsare kan man också radera cookies som redan har lagrats. Tänk på att om du raderar cookies kommer det sannolikt ha en negativ effekt på prestandan på de webbplatser du besöker och som en konsekvens av detta kan det hända att du inte kan se innehåll eller använda tillämpningar som erbjuds via webbplatserna.

Se webbläsarens hjälpmeny för att radera cookies som redan har installerats i din dator. Nedan finns länkar till några av de mest populära webbläsarna, där du kan hitta mer information om hur man hanterar cookies:

Dessutom kan vissa av våra webbplatser innehålla en ikon (t.ex. ikonen ”AdChoices”), oftast i sidans sidfot, eller en annan knapp som användarna kan använda för att ta reda på mer om de företag som använder cookies på våra webbplatser och deras valmöjligheter vad gäller dessa cookies.

Du kan också lära dig mer om cookies på:

                http://allaboutcookies.org/

                http://www.onguardonline.gov/

 • Mer om ”webbeacons”

Vad är en webbbeacon? -- Webbeacons är små bitar datorkod som placeras på transparenta grafiska bilder som visas på webbplatser du granskar eller e-post du tar emot. Webbeacons märks inte, eftersom de oftast placeras i en liten mycket del av en bild man tittar på. Webbeacons kallas också för pixeltaggar, genomskinliga giffar och webbuggar.

Hur webbeacons används -- Webbeacons används oftast för att övervaka trafiken på webbplatsen. Webbeacons kan också användas tillsammans med cookies för att få en uppfattning av hur användarna av webbplatsen navigerar och behandlar det innehåll som finns på webbplatserna. Till exempel kan ett företag som äger ett nätverk med webbplatser använda webbeacons för att räkna och känna igen användare som förflyttar sig genom dess olika webbplatser. Genom att kunna känna igen användare kan webbplatsens ägare personanpassa användarnas besök och göra dem mer användarvänliga.

Hur man raderar webbeacons -- För att radera webbeacons måste du radera cookies från din webbläsare (se avsnittet om ”hur man raderar cookies” ovan).

Du kan lära dig mer om webbeacons på:

                http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

Mer om online-annonsering på orelaterade webbplatser (tredje parts annonstjänster eller målgruppsannonsering) och hur man kan stoppa det

Vi och våra kampanj- och annonseringspartner använder information som samlas in med cookies eller beacons för att kunna använda tredje parts annonseringstjänster/målgruppsanpassad annonsering.

Vad är tredje parts annonseringstjänster/målgruppsanpassad annonsering -- Tredjeparts annonseringstjänster är det vanligaste sättet att distribuera annonser på oberoende företags webbplatser. Exempel: När du besöker ett sportnätverks webbplats, t.ex. espn.com, kan du se annonser från oberoende sportutrustningsföretag.

Hur fungerar tredje parts annonseringstjänster/målgruppsanpassade annonser -- Tredje parts annonsering utnyttjar teknik som cookies och webbeacons för att sammanställa användningsinformation från webbplatser du har besökt. Denna information används för att försöka förstå dina potentiella intressen och matcha dem mot potentiella leverantörer av relaterade produkter och tjänster. Om någon av dessa potentiella leverantörer har avtal med en webbplats du besöker om att leverera dess motsvarande annonser kommer din webbläsare att samla in lämplig annonsinformation och visa den för dig medan du surfar på den orelaterade webbplatsen.

Hur man begränsar presentationen av tredje parts annonser – Det kan finnas lagar eller ett självreglerande ramverk inom en bransch i ditt jurisdiktionsområde som gör att du kan begränsa eller stoppa tredje parts annonsering. Ett ökande antal annonsörer har lagt in en ikon (t.ex. ikonen ”AdChoices”) i eller i närheten av sina annonser för att visa att man uppfyller tillämpliga självreglerande ramverk. Genom att välja denna ikon kan du komma till en webbplats där du kan begränsa eller stoppa leveransen av annonser till din dator. Du bör emellertid känna till att sådana ikoner (inklusive ikonen ”AdChoices”) endast kan hjälpa dig att begränsa annonser från företag som har anmält sig till att använda ikonen ifråga för att hantera tredje parts annonstjänster.

Om och i den utsträckning en annons inte innehåller tillämpliga ikoner bör du besöka den webbplats där du tar emot den tredje partens annons (espn.com i exemplet ovan), eller den faktiska annonsörens webbplats för att granska dess sekretesspolicy, som kan innehålla information om hur man kan sluta ta emot annonser från tredje part.

Du kan ta reda på mer om presentationen av tredje parts annonser och hur man kan begränsa relaterade annonser på:

http://www.aboutads.info/

Notera att SC Johnson inte har någon kontroll över detta annonseringsnätverk eller de företag som ingår i nätverket.

Vad är Spåra inte (Do Not Track) – Spåra inte (Do Not Track) är en sekretessinställning som du kan ställa in i din webbläsare, och som är avsedd att ge dig möjlighet att kontrollera spårningen av dina onlineaktiviteter på olika webbplatser.

Hur vi reagerar på signaler från Spåra inte (Do Not Track) – SC Johnsons webbplatser tar för närvarande inte hänsyn till Spåra inte-inställningar som aktiverats i din webbläsare.

Vilka lagar som styr användningen av SC Johnsons webbplatser och internationell överföring av personlig information

Våra webbplatser styrs och drivs i enlighet med lagarna i USA, samtidigt som de utformats för att vara kompatibla med lagarna i de länder där vi bedriver verksamhet.

Eftersom vi är ett internationellt företag kan de datorservrar som stödjer våra webbplatser och behandlar din personliga information finnas utanför det land som du ansluter till våra webbplatser ifrån och där din information har samlats in. Som en konsekvens av detta kan din personliga information bearbetas, bevaras och/eller överföras utomlands i och till ett annat land som inte har samma sekretesslagar som det land där du bor. I så fall kommer vi att hantera din personliga information i enlighet med denna Sekretessinformation.

Du bör vara medveten om att du, genom att använda våra webbplatser eller förse oss med information: (a) accepterar att våra webbplatser omfattas av lagarna i USA och (b) samtycker till insamling, bearbetning, lagring och överföring av sådan information i och till USA och/eller andra länder.

Notera att lagarna i vissa länder kan kräva att vi anger specifik information i denna sekretessinformation i de delar den berör sådana länder. Klicka nedan för att läsa den informationen för de länderna. Sådan landspecifik information gäller denna sekretessinformation och information som samlas in online av SC Johnson endast om och i den utsträckning lagarna i tillämplig jurisdiktion kräver att den ska gälla.

Australien

Argentina

Kanada

Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz

Mexiko

Sydkorea

Hur vi kommer att informera dig om förändringar av denna sekretessinformation

Observera att vi förbehåller oss rätten att förändra denna sekretessinformation när som helst. I den utsträckning vi gör stora förändringar kommer vi att försöka förse dig med rimlig information om förändringarna. Ändringarna träder i kraft omedelbart efter att vi lagt upp den reviderade sekretessinformation på motsvarande webbplats. Kom tillbaka och läs den på nytt då och då.

Hur du kan kommunicera med oss om denna sekretessinformation eller din personliga information

Om du har frågor om eller klagomål på denna sekretessinformation eller din personliga information är du välkommen att kontakta oss på nedanstående e-post- och postadresser. Ditt ärende kommer att hanteras av vårt kundsupportcenter i USA:

Epost:  PrivacyInquiries@scj.com

Med post: c/o S.C. Johnson & Son, Inc. - Privacy Inquiries
1525 Howe Street MS048
Racine, WI 53403
USA

Notera att tillämpliga lagar i vissa länder kan ge dig rättigheter, inklusive, om detta är tillämpligt i din jurisdiktion, rätten att begära att vi:

 • förser dig med information om vår bearbetning, inklusive information om från vilken källa vi erhållit din personliga information, hur vi bearbetar din personliga information samt få en kopia av den personliga information vi har om dig
 • korrigerar eller uppdaterar din personliga information
 • inte kontaktar dig i framtiden
 • raderar din personliga information
 • slutar bearbeta din personliga information
 • lämnar information till eventuell tredje part till vilken vi har vidarebefordrat din personliga information om eventuell förändring eller krav på radering

Det kan hända att inte alla dessa rättigheter är tillämpliga i ditt jurisdiktionsområde. SC Johnson kommer att följa tillämpliga lagar.

Du bör vara medveten om att vi, i enlighet med våra registerrutiner, enligt eget gottfinnande och från tid till annan kan radera register som innehåller personlig information.

Landsspecifik information

Följande landsspecifika information gäller denna sekretessinformation och information som samlas in online av SC Johnson endast om och i den utsträckning lagarna i tillämplig jurisdiktion kräver att den ska gälla.

Australia -

To the extent required by applicable Australian law, we will take such steps as are reasonable to ensure an overseas recipient to whom we disclose your personal information complies with applicable Australian law in relation to your personal information.  This may not apply, for example, where you have provided consent in accordance with Australian law.

If you request information about our processing of your personal information and we are not required to provide you such information under applicable Australian law we will instead provide you with written notice of this.

In the alternative of correcting or updating your personal information as requested by you, we may instead provide you written notice of this and you may further request us to associate with your personal information a statement that the information is inaccurate, out-of-date, incomplete, irrelevant or misleading and we will take reasonable steps to associate such statement with your personal information.

Also note that applicable Australian law may grant you the right to request further information about how we deal with a privacy complaint.  If you have questions regarding the foregoing, or any complaints about an alleged breach of privacy laws in Australia, please contact us as indicated in this Privacy Notice.

Argentina -

La información personal recopilada por SC Johnson se tramitará de conformidad con la Ley N.° 25.326 de la República Argentina. Tomamos la seguridad de la información en serio y utilizamos medidas de seguridad aceptadas por la industria para ayudar a proteger su información personal de acceso no autorizado, alteración, pérdida o uso indebido, todo ello de conformidad con la Resolución N.° 11/2006 de la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Argentina, y las Secciones 9 y 10 de la Ley N.º 25.326.

En cuanto a los derechos de privacidad específicos concedidos en virtud de la Ley N.° 25.326, usted tiene derecho a ejercerlos a través de solicitudes formuladas de forma gratuita en intervalos de seis meses, a menos que exista una razón legítima para un acceso más frecuente, como se define en la Sección 14, párrafo 3 de la Ley N.° 25.326. Con el fin de poder proporcionar una respuesta a su solicitud, debe enviarnos la información suficiente para que podamos identificarlo, además de su información personal. Vamos a responder a sus solicitudes de acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley N.° 25.326. La Autoridad de Protección de Datos Nacional de Argentina, en su función de Agencia de Control responsable de hacer cumplir la Ley N.° 25.326, tiene la atribución de recibir las denuncias y quejas presentadas en relación con una violación de las normas de protección de datos personales.

Canada -

Your personal information may be maintained in or be accessible from our offices at Racine, Wisconsin, USA and other locations outside of Canada.  You should be aware that privacy laws in such countries differ from the Canadian privacy laws and that in some countries your personal information may be accessed by law enforcement authorities or the courts.  If you would like to obtain more information about our policies and practices with respect to processing your personal information in such countries, please contact us as indicated in this Privacy Notice.

You can also learn more about third party ad serving and how to limit related advertisements at http://youradchoices.ca/, the official website of the Digital Advertising Alliance of Canada’s Self-Regulatory Program for Online Behavioural Advertising.

CANADA -

Vos informations personnelles peuvent être conservées dans nos bureaux ou être accessibles depuis ceux-ci, situés à Racine, dans le Wisconsin, aux États-Unis et autres sites en dehors du Canada. Vous devez savoir que les lois sur le respect de la vie privée dans ces pays diffèrent des lois canadiennes sur le respect de la vie privée, et que dans certains pays, des autorités d’application de la loi ou les tribunaux peuvent accéder à vos informations personnelles. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos politiques et pratiques relatives au traitement de vos informations personnelles dans ces pays, veuillez nous contacter, comme indiqué dans le présent Avis de confidentialité.

Pour de plus amples informations au sujet des annonces publicitaires émanant de tiers et sur la façon de les limiter, consultez http://youradchoices.ca/fr/, le site internet officiel du programme d’autoréglementation sur la publicité comportementale en ligne  de l’Alliance de la publicité numérique du Canada.

European Union, European Economic Area and Switzerland -

 • GDPR

PLEASE NOTE THAT OUR EU/EEA WEBSITES ARE NOT INTENDED FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF 16 OR AN EU/EEA MEMBER NATION’S MINIMUM DIGITAL AGE OF CONSENT.  IF YOU ARE UNDER THE AGE OF 16 OR THE DIGITAL AGE OF CONSENT IN YOUR COUNTRY, PLEASE DO NOT PROVIDE INFORMATION OF ANY KIND. WE DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION FROM ANY PERSON WE ACTUALLY KNOW IS AN INDIVIDUAL UNDER THE APPLICABLE AGE OF CONSENT FOR DATA COLLECTION AND PROCESSING ACTIVITIES.

SC Johnson is subject to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR), a data protection law applicable to the European Union (EU) and European Economic Area (EEA), effective May 25, 2018.  Your rights under the GDPR include those mentioned previously in this Privacy Notice, as well as the right, under certain conditions as described in the GDPR:

 • to have personal data transmitted to you or another controller in a commonly used machine readable format (right to data portability); 
 • to require SC Johnson erase personal data in certain circumstances, and where the data has been made public to take reasonable steps to inform controllers that are processing the data that you have requested its erasure of any links to, copies or replication of it (right to erasure);
 • to more information about SC Johnson’s processing through an access request and to provide the information in a commonly used electronic form (right of access); 
 • to obtain restriction of processing of personal data (right to restrict processing); 
 • where processing is based upon consent, the right to withdraw such consent; 
 • to object, on the grounds relating to your particular situation, to processing of your personal data (right to object); 
 • to obtain the rectification of inaccurate personal data (right to rectification); and
 • to lodge a complaint with the relevant Data Protection Authority. Contact details for the EU Data Protection Authorities can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

If you have any requests for SC Johnson under GDPR, you should contact us at: 

By email: PrivacyInquiries@scj.com

By mail: c/o S.C. Johnson & Son, Inc. - Privacy Inquiries
1525 Howe Street MS048
Racine, WI 53403
USA

SC Johnson processes personal information primarily based upon consent, but may also process personal information where legally obligated to do so, or on the basis of legitimate interests.  For example, SC Johnson may process personal information you provide to us on the basis of a legitimate interest as necessary for the purposes of (1) responding to your questions and requests, such as when we provide customer service or address and resolve claims or disputes that may arise, or (2) managing and improving our websites, such as when we identify your location and language preferences for content delivery, when we monitor comments and reviews on our websites to prevent terms of use violations, or when we enable the operation of privacy compliance notices and consent and opt-out functions for cookies.  Other legitimate interests may be applicable to our processing of your data as described in this Privacy Notice.

SC Johnson processes personal information only for the legitimate purposes described in this Privacy Notice and, if applicable, only such other purposes as are compatible with such purposes, and not for additional incompatible purposes.  In addition, SC Johnson will not maintain your personal information longer than is necessary, and will only do so in accordance with GDPR requirements.  SC Johnson considers relevant criteria for determining the period during which SC Johnson will maintain your personal information, for example, the nature and categories of the personal information, the purpose for which the personal information is stored (including the need for further processing in accordance with the legitimate purpose for which it was collected), the security measures that can be applied to protect such personal information and safeguards that can be implemented to reduce any risks, and the balance of any potential impact on the data subject (both positive and negative).

 

México -

Tenga en cuenta que los sitios mexicanos no están destinados a niños menores de 18 años. Si usted es menor de 18 años, por favor, no proporcione información de ningún tipo. No recopilamos información personal de ninguna persona que sabemos que es menor de 18 años de edad.

대한민국 -

당사의 대한민국 웹사이트는 14세 미만의 어린이를 위한 것이 아닙니다. 14세 미만의 어린이에게는 어떠한 정보도 제공하지 마십시오. 당사는 실제로 14세 미만이라고 파악되는 어떠한 사람의 개인 정보도 수집하지 않습니다.

당사는 관련 법규에 의해 요구되지 않는 한 사용자의 허락 없이 개인 정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 단, 서비스 품질을 개선하기 위한 목적으로 자회사, 계열사, 후원업체 및 당사를 대행하여 서비스를 제공하는 제3자에게 개인 정보를 제공할 수 있습니다. 이 경우, 당사는 사용자에게 개별적으로 관련 정보, 제공 목적, 정보의 내용을 서면이나 이메일을 통해 또는 웹사이트를 통해 사용자의 허락(예: 동의 버튼 클릭)을 요구는 방법으로 통지합니다. 당사는 위 절차 수행 중에 본 개인정보보호 고지사항에 명시된 상황에서 개인 정보를 공유할 수 있습니다.

수집된 개인 정보는 사용자가 당사의 서비스를 이용하는 동안 보유 및 사용될 수 있습니다. 당사는 정보를 수집한 본래의 목적상 개인 정보가 더 이상 필요하지 않거나, 사용자의 파기 요청이 있거나, 당사가 정보를 보유할 수 있도록 허락한 사실을 사용자가 철회하거나, 사업상의 이유로, 또는 대한민국의 관련 법규에 의해 요구되는 경우, 보유하고 있는 모든 개인 정보를 파기할 것입니다.

단, 당사는 정보를 수집한 목적상 더 이상 개인 정보를 보유해야 할 근거가 없어진 후에라도 상법(Commercial Law) 및 전자상거래법(E-Commerce Act)의 소비자보호법(Consumer Protection Act)의 관련 조항에 따라 요구되는 경우 사전에 개인 정보의 유지 및 사용에 대한 약관을 통지하거나 명확하게 공지합니다.

당사는 내부 정책 및 관련 법규에 따라 특정 기간 동안 정보를 보유한 후 정보를 수집한 목적상 더 이상 이를 보유할 필요가 없어진 후에 즉시 개인 정보를 파기합니다.