NOTA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Jakie informacje mogą być przez nas zbierane i jakie środki temu służą

Dane osobowe mogą być zbierane na kilka sposobów, w tym w następujących przypadkach: kiedy klient przekazuje nam swoje dane osobowe, kiedy dane są gromadzone automatycznie i kiedy informacje są nam udostępniane przez podmiot zewnętrzny.

 • Dane, jakie Państwo przekazują za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych lub stron partnerów realizujących działania promocyjne lub reklamowe

Gromadzimy informacje, w tym dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres e-mail, kiedy podają je Państwo podczas rejestracji w celu otrzymywania wiadomości e-mail, uzyskiwania informacji, wpisywania komentarzy lub opinii na temat produktów lub wzięcia udziału w akcji promocyjnej (np. konkursie lub loterii) lub ankiecie. Na przykład jeśli korzystają Państwo ze strony internetowej sieci telewizyjnej, czytając artykuł dotyczący promocji produktów SC Johnson, i wybiorą opcję otrzymywania informacji handlowych od SC Johnson, strona internetowa sieci udostępni nam przekazane dane, tak abyśmy mogli kontaktować się z Państwem zgodnie z tak wyrażoną wolą.

W przypadku, gdy na stronie SC Johnson oferowane są usługi handlowe, klienci korzystają z formularza zamówienia do zamówienia informacji, produktów i usług. Formularz może wymagać podania danych finansowych, takich jak numer rachunku lub karty kredytowej. Informacje te są nam przekazywane podczas bezpiecznej sesji przeglądania. Prosimy o niepodawanie danych finansowych poza bezpieczną sesją przeglądania.

Podawanie nam danych osobowych jest nieobowiązkowe. Jeśli jednak nie wyrażą Państwo zgody na przekazanie danych o kluczowym znaczeniu (np. tych określonych w formularzu rejestracyjnym), nie będą Państwo mogli używać niektórych funkcji strony internetowej lub korzystać z naszych usług lub promocji (np. loterii czy konkursów).

 • Informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub stron naszych partnerów realizujących działania promocyjne lub reklamowe

Podobnie jak zewnętrzni reklamodawcy i świadczeniodawcy, możemy umieszczać ciasteczka, sygnalizatory sieci lub inne technologie śledzące w Państwa przeglądarce w celu automatycznego zbierania ogólnych danych nieosobowych podczas wizyty na jednej z naszych stron internetowych (więcej informacji na temat ciasteczek, sygnalizatorów sieci i sposobu uniknięcia automatycznego zbierania danych można znaleźć w dalszej części noty). Państwa adresy IP, które w niektórych systemach prawnych mogą być uznawane za dane osobowe, mogą również być gromadzone przy użyciu automatycznych środków; więcej informacji na temat gromadzenia adresów IP i możliwości łączenia schematów przeglądania Internetu z konkretnym komputerem osobistym można znaleźć poniżej.

W przypadku, gdy korzystają Państwo ze strony jednego z naszych partnerów promocyjnych lub reklamowych, za pośrednictwem oglądanych treści SC Johnson (np. materiałów promocyjnych lub reklam) na Państwa komputerze są instalowane nasze ciasteczka lub sygnalizatory sieci.

Informacje zbierane przez ciasteczka lub sygnalizatory sieci mogą być wykorzystywane przez nas lub naszych partnerów promocyjnych lub reklamowych do doboru targetowanych reklam. Praktyka wyświetlania reklam na stronach internetowych niepowiązanych firm nazywana jest usługą adserwerową lub usługą reklamy targetowanej (więcej informacji na temat internetowych reklam na niepowiązanych stronach internetowych (reklam adserwerowych i reklam targetowanych) i sposobu ich blokowania można znaleźć w dalszej części noty).

Rodzaje informacji, które mogą być zbierane w sposób zautomatyzowany, to:

 • typ przeglądarki internetowej
 • typ komputera
 • adres IP**
  • **UWAGA: Adres IP to numer przypisany komputerowi przez dostawcę usług internetowych (Internet Service Provider, ISP) umożliwiający dostęp do Internetu. Niektórzy ISP przypisują nowy adres IP za każdym razem, kiedy klient wchodzi do Internetu, inni natomiast przypisują komputerowi zawsze ten sam numer. W przypadkach, gdy klient ma stały adres IP, istnieje możliwość powiązania informacji na temat jego schematów przeglądania Internetu z konkretnym komputerem.
 • system operacyjny
 • odwiedzane strony internetowe
 • wykorzystywane linki
 • data i godzina wizyty na stronie

Informacje te pomagają nam usprawniać działanie stron internetowych dzięki diagnozowaniu problemów z serwerami, ocenie sposobu nawigowania na stronie i lepszemu poznaniu struktury demograficznej osób odwiedzających nasze strony, co umożliwia nam proponowanie lepiej dostosowanych treści, funkcji i ofert.

 • Informacje udostępniane nam przez podmioty zewnętrzne

Pozyskujemy informacje na temat klientów również z innych źródeł, np. publicznych baz danych, agregatorów danych lub podmiotów/stron internetowych, którym klienci złożyli oświadczenie o wyrażaniu zgody na udostępnianie danych innym firmom. Na przykład klient surfujący po stronie sieci telewizyjnej i przeglądający treści dotyczące programu telewizyjnego, może mieć możliwość przekazania swoich danych w celu otrzymywania okresowych wiadomości/informacji na temat tego programu. Podczas takiej rejestracji sieć telewizyjna może spytać, czy klient wyraża zgodę na udostępnienie przekazywanych informacji partnerom tej sieci. Jeśli klient wyrazi zgodę, a SC Johnson jest jednym z partnerów sieci, nasza firma może otrzymać niektóre z przekazanych danych.

Informacje na temat klientów uzyskujemy również z serwisów społecznościowych, jeśli klient lub inni użytkownicy (np. „znajomi”) dadzą nam dostęp do profili, komentarzy lub „kontaktów”, lub też klient „polubi” naszą stronę lub zdecyduje się na korzystanie ze sponsorowanej strony lub programu w takim serwisie społecznościowym (np. na stronie SC Johnson na Facebooku). Typy informacji, które możemy w ten sposób pozyskiwać, to: listy znajomych, udostępnione komentarze, grupy i lokalizacja.

Na naszych stronach mogą również znajdować się „wtyczki” i inne elementy pochodzące od podmiotów zewnętrznych, np. przycisk „polub” z Facebooka, dyskusje na Facebooku czy inne funkcje pozwalające na interakcje z portalami społecznościowymi, np. poprzez logowanie lub inne funkcje. Takie „wtyczki” i inne elementy, w tym ich działanie i korzystanie z nich oraz informacje przekazywane podmiotom zewnętrznym w związku z korzystaniem z takich elementów strony, podlegają polityce prywatności i praktykom podmiotu, który takie funkcje oferuje. SC Johnson nie kontroluje i nie odpowiada za treść polityk prywatności lub praktyki takich podmiotów. Zanim zdecydują się Państwo na korzystanie z „wtyczek” lub funkcji oferowanych przez inne podmioty, prosimy zapoznać się z ich notami o ochronie prywatności i odpowiednimi postanowieniami.

Jak wykorzystujemy zebrane informacje

Zebrane informacje mogą nam posłużyć do:

 • udzielenia odpowiedzi na pytania i prośby klientów;
 • przekazywania klientom informacji na temat naszej firmy, produktów, usług, promocji i innych ofert specjalnych, w tym poprzez kierowanie do nich targetowanych reklam;
 • dostosowywania treści na stronie do indywidualnych potrzeb poprzez spersonalizowane treści, reklamy i oferty;
 • komunikowania się z klientem w sprawach dotyczących jego konta i innych kwestiach, a także ewentualnych zmianach wprowadzanych do polityk SC Johnson, które mogą mieć znaczenie dla klienta;
 • przeprowadzania badań i analiz związanych z naszymi stronami, produktami, usługami, reklamami, promocjami i sprzedażą, a także zarządzaniem nimi i ich udoskonalaniem, np. w celu ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych dzięki lepszemu poznaniu sposobu, w jaki klienci korzystają z naszych stron, produktów i usług;
 • przetwarzania transakcji;
 • administrowania programami i promocjami, na jakie klient się zapisał, w tym loteriami i konkursami;
 • realizowania innych działań, o których klient został poinformowany w momencie przekazywania danych;
 • wdrażania funkcji społecznościowych, które klient aktywował; lub
 • łączenia wszystkich zebranych lub uzyskanych informacji o kliencie w celach wskazanych powyżej.

Informacje finansowe przekazane przez klienta w związku z zakupami lub usługami handlowymi są przez nas wykorzystywane do wystawienia rachunku za takie produkty lub usługi. Poprzez przekazanie numeru karty kredytowej i powiązanych danych osobowych klient upoważnia nasz sklep do przekazania tych informacji podmiotowi handlowemu i firmie obsługującej karty kredytowe w celu potwierdzenia i realizacji zamówienia.

W jakich przypadkach udostępniamy dane osobowe

Nie sprzedajemy i nie najmujemy danych osobowych klientów podmiotom zewnętrznym. Okresowo, np. w sytuacjach określonych poniżej, możemy udostępniać dane osobowe naszych klientów spółkom zależnym, stowarzyszonym, partnerom biznesowym i dostawcom usług. Możemy również udostępniać zagregowane lub anonimowe dane naszym partnerom dla ich własnych celów biznesowych.

 • Zgoda na udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Korzystając z naszych stron internetowych, mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie informacji lub ofert marketingowych przez inne firmy lub na udostępnianie Państwa danych podmiotom zewnętrznym. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na udostępniania danych osobowych, dane te będą ujawniane podmiotom zewnętrznym i będą podlegać polityce prywatności i praktykom biznesowym tych podmiotów.

 • Spółki zależne, spółki stowarzyszone i partnerzy biznesowi SC Johnson

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe spółkom zależnym i stowarzyszonym kontrolowanym przez SC Johnson, a także naszym partnerom, reklamodawcom i innym podmiotom zewnętrznym głównie w celach biznesowych i operacyjnych, w tym w przypadku działań promocyjnych prowadzonych wspólnie z takim podmiotem zewnętrznym.

 • Podmioty zewnętrzne świadczące usługi na naszą rzecz

Dane osobowe klientów mogą być przekazywane niepowiązanym z nami podmiotom, które pomagają nam odpowiadać na potrzeby klientów, zapewniać dostępność funkcji, usług i materiałów na naszych stronach, odpowiadać na prośby o informacje i realizować inne cele opisane w części „Jak wykorzystujemy zebrane informacje” powyżej. Niepowiązane podmioty, którym możemy przekazywać informacje, to np. reklamodawcy, z którymi współpracujemy lub możemy współpracować, podmioty świadczące usługi reklamowe (w tym usługi śledzenia aktywności na stronach internetowych), partnerzy handlowi, sponsorzy, licencjobiorcy, badacze i inne podobne osoby. Możemy również wykorzystywać dane osobowe klientów do tworzenia ogólnych segmentów klientów w celu kierowania do nich targetowanych reklam na portalach społecznościowych i innych stronach podmiotów zewnętrznych.

 • Postępowania prawne i inne okoliczności specjalne

Możemy udostępniać dane osobowe klientów podmiotom zewnętrznym w celu wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków, np. żądań organów władzy publicznej prowadzących dochodzenie, w celu weryfikacji lub egzekwowania przestrzegania warunków korzystania z naszych stron internetowych lub innych obowiązujących polityk lub też w celu ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa gości odwiedzających nasze strony internetowe, ogółu społeczeństwa lub podmiotów zewnętrznych. Możemy również ujawniać dane osobowe klientów w ramach sprzedaży jednego z naszych pionów biznesowych lub marek innemu podmiotowi.

Jak chronimy dane

Traktujemy poważnie bezpieczeństwo informacji i stosujemy przyjęte w naszej branży środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, utratą lub niewłaściwym wykorzystywaniem. Na przykład przechowujemy dane osobowe w systemach informatycznych z ograniczeniami dostępu zlokalizowanymi w obiektach podlegających kontroli bezpieczeństwa. Kiedy przekazujemy bardzo poufne informacje (np. numery kart kredytowych) przez Internet, chronimy je przy pomocy metod kodowania.

Nie należy przesyłać numerów kart kredytowych, numerów ubezpieczenia społecznego czy jakichkolwiek haseł w niezabezpieczonych wiadomościach e-mail. Nie należy udostępniać innym osobom swoich haseł i zostawiać komputera bez nadzoru. Po zakończeniu pracy z komputerem należy zawsze pamiętać o wylogowaniu.

Więcej na temat ciasteczek, sygnalizatorów sieci i sposobu uniknięcia automatycznego zbierania danych

SC Johnson wykorzystuje automatyczne środki zbierania ogólnych nieosobowych danych. Automatyczne gromadzenie danych odbywa się głównie przy użyciu dwóch technologii: ciasteczek i sygnalizatorów sieci.

 • Więcej na temat ciasteczek

Czym jest ciasteczko: Ciasteczko to niewielki plik, który odwiedzana przez użytkownika strona internetowa umieszcza na jego komputerze za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Ciasteczka potrafią identyfikować komputer i przechowywać informacje na temat odwiedzanych stron internetowych, oglądanych reklam, częstotliwości takich działań czy typu wykorzystywanej w tym celu przeglądarki.

Ciasteczkami można zwykle zarządzać za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Jeśli odwiedzana strona internetowa oferuje bezpłatne treści (np. espn.com), prawdopodobnie wyświetla też reklamy innych stron internetowych/podmiotów. Jeśli tak się dzieje, odwiedzana strona i podmioty płacące za reklamy mogą umieszczać swoje ciasteczka na komputerze użytkownika. Wyświetlanie reklam na stronach internetowych niepowiązanych firm odbywa się zazwyczaj w formie reklam adserwerowych lub targetowanych (więcej informacji na temat internetowych reklam na niepowiązanych stronach internetowych (reklam adserwerowych i targetowanych) i sposobu ich blokowania można znaleźć w dalszej części noty).

Jak działają ciasteczka: Ciasteczka pomagają zapewnić bezpieczeństwo (np. zapewniają automatyczne wylogowanie z zabezpieczonej sesji przeglądania Internetu po określonym czasie braku aktywności), usprawniają korzystanie ze stron (np. zapamiętują preferencje użytkownika, dzięki czemu nie ma konieczności ponownego wprowadzania informacji, takich jak preferowany język) i zapewniają dostęp do ciekawszych treści (np. poprzez dostarczenie treści, reklam czy ofert odpowiadających internetowym przyzwyczajeniom użytkownika).

Ciasteczka mogą pozostać zapisane na komputerze przez czas sesji przeglądania lub inny z góry określony okres. Ciasteczka pozostające na dysku komputera przez czas sesji przeglądania to ciasteczka „sesyjne” (np. zawartość koszyka w sklepie internetowym zniknie z końcem sesji przeglądania). Ciasteczka przechowywane na dysku komputera przez z góry określony czas są natomiast nazywane ciasteczkami „stałymi” (np. wybór języka angielskiego na stronie internetowej dostępnej w wielu językach, tak aby treści zamieszczone na stronie były wyświetlane w języku angielskim również podczas kolejnych sesji, np. kilka tygodni czy miesięcy później).

Przyjęcie, dezaktywacja i usuwanie ciasteczek: Niektóre przeglądarki mogą zawiadamiać użytkowników o otrzymaniu ciasteczka, co pozwala zdecydować, czy przyjąć ciasteczko czy całkowicie je zablokować. W tym celu należy skorzystać z menu pomocy w przeglądarce.

Większość przeglądarek pozwala również na usuwanie już zgromadzonych ciasteczek. Należy pamiętać, że usunięcie ciasteczek może negatywnie wpływać na działanie odwiedzanych stron, a co za tym idzie, uniemożliwiać przeglądanie treści lub korzystanie z aplikacji oferowanych przez strony.

Aby usunąć ciasteczka zainstalowane na komputerze, należy skorzystać z menu pomocy w przeglądarce. Poniżej znajdują się linki do informacji na temat kilku najpopularniejszych przeglądarek internetowych, gdzie zawarto dodatkowe informacje na temat zarządzania ciasteczkami:

Ponadto niektóre z naszych stron mogą zawierać ikonkę (np. „AdChoices”), umieszczoną zazwyczaj w stopce strony, lub też inny przycisk umożliwiający użytkownikom dotarcie do dodatkowych informacji na temat firm wykorzystujących ciasteczka na stronach internetowych i dostępnych opcji dotyczących takich ciasteczek.

Więcej informacji na temat ciasteczek można również znaleźć na stronach:

     http://allaboutcookies.org/

     http://www.onguardonline.gov/

 • Więcej na temat sygnalizatorów sieci

Czym jest sygnalizator sieci: Sygnalizator sieci to niewielki element kodu komputerowego umieszczony w przezroczystych obrazach wyświetlanych na przeglądanych stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail. Sygnalizatory sieci są niezauważalne, ponieważ są zazwyczaj umieszczane w bardzo małej części obrazu. Sygnalizatory sieci są również nazywane tagami pikselowymi, czystymi GIF-ami czy pluskwami internetowymi.

Jak działają sygnalizatory sieci: Sygnalizatory sieci są zwykle używane do monitorowania ruchu na stronie internetowej. Mogą one być również wykorzystywane razem z ciasteczkami do zdobywania wiedzy na temat tego, jak użytkownicy korzystają ze strony i przetwarzają zawarte w nich treści. Na przykład firma posiadająca sieć stron komputerowych może wykorzystywać sygnalizatory sieci do liczenia i identyfikowania użytkowników korzystających z kilku stron. Możliwość identyfikacji użytkowników pozwala właścicielom witryn personalizować ich wizyty i zapewniać większą „przyjazność” stron.

Jak usunąć sygnalizatory sieci: Aby usunąć sygnalizatory sieci, należy usunąć ciasteczka z przeglądarki (zob. część dotycząca usuwania ciasteczek).

Więcej informacji na temat sygnalizatorów sieci można również znaleźć na stronie:

     http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html

Więcej na temat internetowych reklam na niepowiązanych stronach (reklam adserwerowych i targetowanych) i sposobu ich blokowania

My i nasi partnerzy promocyjni i reklamowi wykorzystujemy informacje zgromadzone przez ciasteczka i sygnalizatory sieci do korzystania z reklam adserwerowych i targetowanych.

Czym są reklamy adserwerowe/targetowane: Reklamy adserwerowe to najbardziej rozpowszechniona praktyka dotycząca dostarczania reklam na stronach niepowiązanych podmiotów. Na przykład kiedy użytkownik wchodzi na stronę sieci sportowej, takiej jak espn.com, może oglądać reklamy pochodzące od niepowiązanych producentów sprzętu sportowego.

Jak działają reklamy adserwerowe i targetowane: Reklamy adserwerowe wykorzystują technologie, takie jak ciasteczka i sygnalizatory sieci do zbierania informacji o użytkownikach z odwiedzanych przez nich stron. Informacje te służą lepszemu poznaniu potencjalnych zainteresowań użytkowników i powiązaniu ich z potencjalnymi dostawcami powiązanych produktów i usług. Jeśli jeden z tych potencjalnych dostawców zawarł umowę z odwiedzaną przez użytkownika stroną internetową w sprawie wyświetlania dostosowanych reklam, przeglądarka internetowa użytkownika pobierze odpowiednie dane i wyświetli je podczas korzystania ze strony.

Jak ograniczyć reklamy adserwerowe: Prawo lub regulacje branżowe mogą przewidywać możliwość ograniczenia lub zablokowania reklam adserwerowych. Coraz większa grupa reklamodawców umieszcza w reklamach lub w ich pobliżu specjalną ikonkę (np. „AdChoices”) wskazującą zgodność z odpowiednimi regulacjami branżowymi. Klikając tę ikonkę, użytkownik zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą ograniczenie lub zablokowanie reklam dla danego komputera. Należy jednak pamiętać, że ikonki tego typu (w tym ikonka „AdChoices”) są pomocne tylko w ograniczaniu reklam firm, które zdecydowały się na umieszczanie ikonek pozwalających na zarządzanie reklamami adserwerowymi.

Jeśli reklama nie zawiera odpowiedniej ikonki, należy wejść na stronę, na której wyświetlane są reklamy adserwerowe (w przykładzie powyżej będzie to espn.com), lub na stronę samego reklamodawcy i zapoznać się z polityką prywatności, która może zawierać informacje na temat możliwości blokowania reklam adserwerowych.

Więcej informacji na temat reklam adserwerowych i ich ograniczania można znaleźć na stronie:

http://www.aboutads.info/

Należy zaznaczyć, że SC Johnson nie kontroluje tej sieci reklamowej i należących do niej spółek.

Czym jest opcja Do Not Track: Do Not Track to opcja prywatności, którą można wybrać w przeglądarce internetowej, służąca do zatrzymania śledzenia aktywności na stronach internetowych.

Jak reagujemy na sygnały Do Not Track: Strony SC Johnson nie są związane ustawieniami Do Not Track aktywowanymi w przeglądarkach użytkowników.

Jakie przepisy prawa regulują działanie stron internetowych SC Johnson oraz międzynarodowe transfery danych osobowych

Nasze strony internetowe podlegają przepisom prawa Stanów Zjednoczonych i są prowadzone na tej podstawie; są również zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w państwach, w których prowadzimy działalność.

Ponieważ jesteśmy podmiotem międzynarodowym, serwery obsługujące nasze strony i przetwarzające dane osobowe mogą znajdować się poza granicami państwa, z którego użytkownik korzysta ze stron i w którym zebrano jego dane. W związku z tym dane osobowe mogą być przetwarzane, przechowywane lub przekazywane za granicą i za granicę, do krajów niezapewniających takiego samego standardu ochrony prywatności jak państwo pochodzenia użytkownika. W takiej sytuacji dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z notą o ochronie prywatności.

Należy pamiętać, iż korzystając z naszych stron lub przekazywanie nam swoich danych, klient: (a) akceptuje fakt, że nasze strony podlegają przepisom prawa Stanów Zjednoczonych, oraz (b) wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie takich danych w i do USA lub innych krajów.

Należy pamiętać, że przepisy prawa obowiązujące w niektórych krajach mogą nakładać na nas obowiązek zawarcia w nocie o ochronie prywatności bardziej szczegółowych informacji dotyczących ochrony danych w tych krajach. Informacje dotyczące tych państw można przeczytać, klikając odnośniki poniżej. Informacje te mają zastosowanie do noty o ochronie prywatności oraz informacji gromadzonych online przez SC Johnson pod warunkiem, że wymaga tego prawo danego państwa i wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to przez prawo wymagane.

Australia

Argentyna

Kanada

Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria

Meksyk

Korea Południowa

Jak informujemy o zmianach w nocie o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do noty o ochronie prywatności w dowolnym czasie. W przypadku istotnych zmian będziemy starali się przekazać taką informację naszym klientom z rozsądnym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania zmienionego tekstu noty na odpowiedniej stronie internetowej. Prosimy o regularne sprawdzanie tej strony.

W jaki sposób klienci mogą kontaktować się z nami w sprawach dotyczących noty o ochronie prywatności lub danych osobowych

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących noty o ochronie prywatności lub Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresami e-mail i korespondencyjnymi podanymi poniżej. Państwa wiadomość zostanie rozpatrzona przez centrum obsługi klienta w Stanach Zjednoczonych:

E-mail: PrivacyInquiries@scj.com

Adres tradycyjny: c/o S.C. Johnson & Son, Inc. Privacy Inquiries
1525 Howe Street MS048
Racine, WI 53403
USA

Należy pamiętać, że prawo niektórych państw może przyznawać klientowi różne prawa, w tym np. prawo żądania:

 • informacji dotyczących przetwarzania danych, w tym informacji na temat źródła, z jakiego pozyskaliśmy dane osobowe klienta, i sposobu przetwarzania tych informacji, a także uzyskania kopii posiadanych przez nas danych osobowych klienta;
 • poprawienia lub aktualizacji jego danych osobowych;
 • niekontaktowania się z nim w przyszłości;
 • usunięcia jego danych;
 • zaprzestania przetwarzania danych;
 • zawiadomienia o zmianach lub żądaniu usunięcia podmiotów zewnętrznych, którym dane zostały przekazane.

Nie wszystkie z powyższych praw obowiązują we wszystkich państwach. SC Johnson jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w danym państwie przepisów prawa.

Należy pamiętać, że zgodnie z naszymi procedurami dotyczącymi przechowywania dokumentów, mamy prawo każdorazowo usuwać dokumenty zawierające dane osobowe, zgodnie z własnym uznaniem.

Informacje dotyczące poszczególnych państw

Przedstawione poniżej informacje dotyczące poszczególnych państw mają zastosowanie do noty o ochronie prywatności oraz informacji gromadzonych online przez SC Johnson pod warunkiem, że wymaga tego prawo danego państwa i wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to przez prawo wymagane.

Australia -

To the extent required by applicable Australian law, we will take such steps as are reasonable to ensure an overseas recipient to whom we disclose your personal information complies with applicable Australian law in relation to your personal information.  This may not apply, for example, where you have provided consent in accordance with Australian law.

If you request information about our processing of your personal information and we are not required to provide you such information under applicable Australian law we will instead provide you with written notice of this.

In the alternative of correcting or updating your personal information as requested by you, we may instead provide you written notice of this and you may further request us to associate with your personal information a statement that the information is inaccurate, out-of-date, incomplete, irrelevant or misleading and we will take reasonable steps to associate such statement with your personal information.

Also note that applicable Australian law may grant you the right to request further information about how we deal with a privacy complaint.  If you have questions regarding the foregoing, or any complaints about an alleged breach of privacy laws in Australia, please contact us as indicated in this Privacy Notice.

Argentina -

La información personal recopilada por SC Johnson se tramitará de conformidad con la Ley N.° 25.326 de la República Argentina. Tomamos la seguridad de la información en serio y utilizamos medidas de seguridad aceptadas por la industria para ayudar a proteger su información personal de acceso no autorizado, alteración, pérdida o uso indebido, todo ello de conformidad con la Resolución N.° 11/2006 de la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Argentina, y las Secciones 9 y 10 de la Ley N.º 25.326.

En cuanto a los derechos de privacidad específicos concedidos en virtud de la Ley N.° 25.326, usted tiene derecho a ejercerlos a través de solicitudes formuladas de forma gratuita en intervalos de seis meses, a menos que exista una razón legítima para un acceso más frecuente, como se define en la Sección 14, párrafo 3 de la Ley N.° 25.326. Con el fin de poder proporcionar una respuesta a su solicitud, debe enviarnos la información suficiente para que podamos identificarlo, además de su información personal. Vamos a responder a sus solicitudes de acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley N.° 25.326. La Autoridad de Protección de Datos Nacional de Argentina, en su función de Agencia de Control responsable de hacer cumplir la Ley N.° 25.326, tiene la atribución de recibir las denuncias y quejas presentadas en relación con una violación de las normas de protección de datos personales.

Canada -

Your personal information may be maintained in or be accessible from our offices at Racine, Wisconsin, USA and other locations outside of Canada.  You should be aware that privacy laws in such countries differ from the Canadian privacy laws and that in some countries your personal information may be accessed by law enforcement authorities or the courts.  If you would like to obtain more information about our policies and practices with respect to processing your personal information in such countries, please contact us as indicated in this Privacy Notice.

You can also learn more about third party ad serving and how to limit related advertisements at http://youradchoices.ca/, the official website of the Digital Advertising Alliance of Canada’s Self-Regulatory Program for Online Behavioural Advertising.

CANADA -

Vos informations personnelles peuvent être conservées dans nos bureaux ou être accessibles depuis ceux-ci, situés à Racine, dans le Wisconsin, aux États-Unis et autres sites en dehors du Canada. Vous devez savoir que les lois sur le respect de la vie privée dans ces pays diffèrent des lois canadiennes sur le respect de la vie privée, et que dans certains pays, des autorités d’application de la loi ou les tribunaux peuvent accéder à vos informations personnelles. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos politiques et pratiques relatives au traitement de vos informations personnelles dans ces pays, veuillez nous contacter, comme indiqué dans le présent Avis de confidentialité.

Pour de plus amples informations au sujet des annonces publicitaires émanant de tiers et sur la façon de les limiter, consultez http://youradchoices.ca/fr/, le site internet officiel du programme d’autoréglementation sur la publicité comportementale en ligne  de l’Alliance de la publicité numérique du Canada.

European Union, European Economic Area and Switzerland -

 • GDPR

PLEASE NOTE THAT OUR EU/EEA WEBSITES ARE NOT INTENDED FOR CHILDREN UNDER THE AGE OF 16 OR AN EU/EEA MEMBER NATION’S MINIMUM DIGITAL AGE OF CONSENT.  IF YOU ARE UNDER THE AGE OF 16 OR THE DIGITAL AGE OF CONSENT IN YOUR COUNTRY, PLEASE DO NOT PROVIDE INFORMATION OF ANY KIND. WE DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION FROM ANY PERSON WE ACTUALLY KNOW IS AN INDIVIDUAL UNDER THE APPLICABLE AGE OF CONSENT FOR DATA COLLECTION AND PROCESSING ACTIVITIES.

SC Johnson is subject to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR), a data protection law applicable to the European Union (EU) and European Economic Area (EEA), effective May 25, 2018.  Your rights under the GDPR include those mentioned previously in this Privacy Notice, as well as the right, under certain conditions as described in the GDPR:

 • to have personal data transmitted to you or another controller in a commonly used machine readable format (right to data portability); 
 • to require SC Johnson erase personal data in certain circumstances, and where the data has been made public to take reasonable steps to inform controllers that are processing the data that you have requested its erasure of any links to, copies or replication of it (right to erasure);
 • to more information about SC Johnson’s processing through an access request and to provide the information in a commonly used electronic form (right of access); 
 • to obtain restriction of processing of personal data (right to restrict processing); 
 • where processing is based upon consent, the right to withdraw such consent; 
 • to object, on the grounds relating to your particular situation, to processing of your personal data (right to object); 
 • to obtain the rectification of inaccurate personal data (right to rectification); and
 • to lodge a complaint with the relevant Data Protection Authority. Contact details for the EU Data Protection Authorities can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

If you have any requests for SC Johnson under GDPR, you should contact us at: 

By email: PrivacyInquiries@scj.com

By mail: c/o S.C. Johnson & Son, Inc. - Privacy Inquiries
1525 Howe Street MS048
Racine, WI 53403
USA

SC Johnson processes personal information primarily based upon consent, but may also process personal information where legally obligated to do so, or on the basis of legitimate interests.  For example, SC Johnson may process personal information you provide to us on the basis of a legitimate interest as necessary for the purposes of (1) responding to your questions and requests, such as when we provide customer service or address and resolve claims or disputes that may arise, or (2) managing and improving our websites, such as when we identify your location and language preferences for content delivery, when we monitor comments and reviews on our websites to prevent terms of use violations, or when we enable the operation of privacy compliance notices and consent and opt-out functions for cookies.  Other legitimate interests may be applicable to our processing of your data as described in this Privacy Notice.

SC Johnson processes personal information only for the legitimate purposes described in this Privacy Notice and, if applicable, only such other purposes as are compatible with such purposes, and not for additional incompatible purposes.  In addition, SC Johnson will not maintain your personal information longer than is necessary, and will only do so in accordance with GDPR requirements.  SC Johnson considers relevant criteria for determining the period during which SC Johnson will maintain your personal information, for example, the nature and categories of the personal information, the purpose for which the personal information is stored (including the need for further processing in accordance with the legitimate purpose for which it was collected), the security measures that can be applied to protect such personal information and safeguards that can be implemented to reduce any risks, and the balance of any potential impact on the data subject (both positive and negative).

 

México -

Tenga en cuenta que los sitios mexicanos no están destinados a niños menores de 18 años. Si usted es menor de 18 años, por favor, no proporcione información de ningún tipo. No recopilamos información personal de ninguna persona que sabemos que es menor de 18 años de edad.

대한민국 -

당사의 대한민국 웹사이트는 14세 미만의 어린이를 위한 것이 아닙니다. 14세 미만의 어린이에게는 어떠한 정보도 제공하지 마십시오. 당사는 실제로 14세 미만이라고 파악되는 어떠한 사람의 개인 정보도 수집하지 않습니다.

당사는 관련 법규에 의해 요구되지 않는 한 사용자의 허락 없이 개인 정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 단, 서비스 품질을 개선하기 위한 목적으로 자회사, 계열사, 후원업체 및 당사를 대행하여 서비스를 제공하는 제3자에게 개인 정보를 제공할 수 있습니다. 이 경우, 당사는 사용자에게 개별적으로 관련 정보, 제공 목적, 정보의 내용을 서면이나 이메일을 통해 또는 웹사이트를 통해 사용자의 허락(예: 동의 버튼 클릭)을 요구는 방법으로 통지합니다. 당사는 위 절차 수행 중에 본 개인정보보호 고지사항에 명시된 상황에서 개인 정보를 공유할 수 있습니다.

수집된 개인 정보는 사용자가 당사의 서비스를 이용하는 동안 보유 및 사용될 수 있습니다. 당사는 정보를 수집한 본래의 목적상 개인 정보가 더 이상 필요하지 않거나, 사용자의 파기 요청이 있거나, 당사가 정보를 보유할 수 있도록 허락한 사실을 사용자가 철회하거나, 사업상의 이유로, 또는 대한민국의 관련 법규에 의해 요구되는 경우, 보유하고 있는 모든 개인 정보를 파기할 것입니다.

단, 당사는 정보를 수집한 목적상 더 이상 개인 정보를 보유해야 할 근거가 없어진 후에라도 상법(Commercial Law) 및 전자상거래법(E-Commerce Act)의 소비자보호법(Consumer Protection Act)의 관련 조항에 따라 요구되는 경우 사전에 개인 정보의 유지 및 사용에 대한 약관을 통지하거나 명확하게 공지합니다.

당사는 내부 정책 및 관련 법규에 따라 특정 기간 동안 정보를 보유한 후 정보를 수집한 목적상 더 이상 이를 보유할 필요가 없어진 후에 즉시 개인 정보를 파기합니다.